PAS je celoživotní neurovývojová porucha, která má vliv na sociální a komunikační schopnosti jedince. Tzn. ovlivňuje to, jak se dotyčný chová k ostatním a jak s nimi komunikuje. Důsledkem poruchy je, že dítě špatně vyhodnocuje informace, které k němu přicházejí (nerozumí dobře tomu, co vidí, slyší a prožívá)- z toho plyne narušení v oblasti komunikace, sociálního chování a představivosti. PAS vyvozujeme ze specifického chování. PAS patří mezi pervazivní vývojové poruchy (pervazivní = vše či hluboko pronikající). Je to vrozené postižení mozkových funkcí, které dítěti umožňují komunikaci, sociální interakci, fantazii a kreativitu (Hrdlička, Komárek 2004; Thorová 2006, s.58-60).

kategorie 1

APLA
Asociace pomáhající lidem s autismem. Informace o sdružení, dokumenty, koncepty a kontakty.
APLA Jižní Morava
Obsahuje aktuality, informace o autismu, přehled služeb, náhled na integraci osob s PAS na pracovní trh a projekt zaměstnávání lidí s autismem.
APLA Praha
Popisuje seznam dostupných služeb, diagnostiku, osobní asistenci a odlehčovací služby, odborné poradenství, nabídku kroužků a kurzů, projekty, údaje o autismu, fórum a poradnu, e-shop a dokumenty.
Autismus
Stránky věnované informacím o této vrozené vadě.
Autismus a pes (ELVA HELP o.s.)
Specializované stránky o speciální technice canisterapie a asistenčních psech pro autisty. Informace, diskuze a fotogalerie.
Autismus na Liberecku
Aktivity a aktuality z centra, diagnostická pracoviště, literatura a projekty.
Autistik Karlovarský kraj
Dobrovolné sdružení rodičů dětí s autismem z Karlovarského kraje. Aktuality, poradna a galerie.
Autisté.cz Autisté nikoli v autu
Blogy, galerie a videa, studijní a herní portál.
Autizmus.cz
Přednášky, čtení a ukázky z knihy prof. Strunecké "Přemůžeme autizmus?".
Dobromysl.cz: Autismus
Články na toto téma s vlastními zkušenostmi klientů.
Jdeme Autistům Naproti - Olomouc o.s.
Nabídka činnost a služeb tohoto centra.
Můj Autismus
Svépomocné anonymní fórum pro rodiče dětí s autismem.
Nácvik komunikace u dětí s autismem v předškolním věku
Diplomová práce Pavlíny Pohlové. [PDF]
Rain-Man Sdružení rodičů a přátel dětí s autismem
Aktuality, informace o sdružení, zařízení, klubovna, fotogalerie, magazín a diskuze.
Rett Community
Občanské sdružení rodičů a přátel dívek postižených Rettovým syndromem. Profily dívek, kronika sdružení, přehled specialistů, zajímavé články a informace.
Tak trochu ... jiný svět
Pozvánky na setkání, zkušenosti s aplikacemi a používanými pomůckami.
Vzdělávání a autismus
Online poradna, aktuality a průběh a projektu, fotogalerie a informace o autismu.
ZŠ a Speciálně pedagogické centrum Turnov
Aktuality o škole, vyšetření, služby SPC a zaměstnanci.
ZŠ pro žáky s autismem
Informace o škole, SPC a rodičovském sdružení v Brně.
Respekt: Děti úplňku - když se výchova změní v boj o život
Článek Petra Třešňáka o vlastních zkušenostech s dětmi s těžkým autismem. (January 26, 2014)

Tato kategorie v jiných jazycích: 9

[Psychiatrist Mozilla]
Poslední změna:
duben 13, 2016 at 9:15:08 UTC
Zdraví
Domov
Zpravodajství
Volný čas
Reference
Státy a regiony
Věda
Internetové obchody
Společnost
Sporty
All Languages
Kultura
Obchod a služby
Počítače
Hry