World Česky Zdraví Duševní zdraví
98
Problematika duševního zdraví. Jedná se o velmi obecnou kategorii, pokrývající širokou škálu témat. Od problematiky duševních poruch, onemocnění, přes problematiku stresu, k poradenským a terapeutickým subjektům poskytujícím služby v této sféře.

kategorie 2

Další informace: 2

Asociace komunitních služeb v oblasti péče o duševní zdraví (AKS)
Zastupuje zájmy poskytovatelů mimonemocničních sociálně zdravotních služeb pro lidi s psychotickou duševní poruchou. Novinky a dokumenty, struktura, adresář, připomínky k zákonu 108, příspěvky a statistiky.
Asociace samaritánů ČR
Doprava, skupiny, historie a služby.
Centrum etické výchovy a prevence sociálně patologických jevů (CEVAP)
Výchovně vzdělávací program zaměřený na prevenci syndromu rizikového chování dospívajících. Semináře, události a publikace.
Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví
Sdružení právnických osob, jejímž posláním je napomáhat procesu rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním v České republice.
dobromysl.cz
Internetový server poskytující komplexní informace o problematice zdravotního postižení - konkrétně různých forem mentálního postižení a autismu.
Dům duševního zdraví
Denní sanatorium s psychoterapeutickou péčí. Poskytuje také ambulantní a sociální služby.
Epilepsie
Informace o epilepsii pro laickou i odbornou veřejnost.
Fokus Praha
Sdružení pro péči o duševně nemocné.
Fokus České Budějovice
Občanské sdružení pro pomoc a podporu lidem s duševním onemocněním. Sociální rehabilitace a sociálně terapeutická dílna, aktuality, dokumenty a fotogalerie.
Help24.CZ
Projekt zaměřený na duševní zdraví, psychoterapii a psychoanalýzu. Odborné i laické poznatky, diskuse, poradna, příběhy ze života.
Institut Virginie Satirové ČR
Nabídka terapeutických programů zaměřených především na vztahy mezi lidmi v rodinách a menších skupinách lidí.
Jurta
Nezisková humanitární organizace působící v oblasti pomoci mladým lidem s mentálním postižením.
Katedra Psychologie Fakulta Sociálních Studií, MU
Informace pro studenty, výzkumné projekty.
Katedra psychologie FF UP v Olomouci
Základní informace o katedře.
Martin Dlabal, PhD.
klinický psycholog, psychoterapeut, hypnoterapeu
Občanské sdružení Green Doors
Pracovní a sociální rehabilitace lidí, kteří onemocněli schizofrenií.
Občanské sdružení Remedium Praha
Podpora psychosociálních aktivit zejména nevládních organizací a rozvoje sítě linek důvěry a krizových center v ČR.
Patrimonio
Centrum pro rozvoj osobnosti pomocí kurzů a seminářů psychoterapie a fyzioterapie.
Psychiatrická léčebna Kosmonosy
poskytuje hospitalizační i ambulantní psychiatrickou péči s využitím různých terapeutických postupů
Psychologický ústav Filozofické fakulty MU v Brně
Informace a vědecká činnost ústavu a studijní podklady pro studenty.
Psychologie Dnes
On-line verze časopisu o psychologii, psychoterapii a životním stylu.
Santé domov Havířov
Zařízení poskytující komplexní služby pro tělesně a mentálně hendikepované.
Silvova metoda
Vzdělávací program pro používání vlastní mentální kapacity a kontrolu stresu.
Společnost pro logoterapii a existenciální analýzu (SLEA)
Podpora vědecké a praktické činnosti v oblasti logoterapie a existenciální analýzy.
Studio OÁZA
Kulturní centrum - rozvíjení kulturních a společenských aktivit mentálně postižených.
Týdny pro duševní zdraví
Humanitární a kulturní akce jejichž smyslem je informovat širokou veřejnost o problematice duševně nemocných.
Unie psychologických asociací České republiky
Zájmové sdružení právnických osob - psychologických asociací a Českomoravské psychologické společnosti.
Vidacentrum
Občanské sdružení podporující rozvoj VIDA center zabývající se problematikou duševního zdraví a nemoci.
Villa Vallila
Občanské sdružení poskytující lidem s mentálním postižením službu chráněného bydlení a další sociální služby v komunitním domě.
Českomoravská psychologická společnost
Dobrovolné stavovské, výběrové, vědecké sdružení psychologů České republiky.
Československá psychologie
Časopis pro psychologickou teorii a praxi, vydává Psychologický ústav Akademie věd České Republiky.
Česká Asociace Pracovníků Linek Důvěry
Občanské sdružení sdružující linky důvěry, podporuje jejich rozvoj a chrání profesionalitu a dobré jméno těchto zařízení.
Česká psychoterapeutická společnost
Integrace ověřených poznatků věd o člověku do psychoterapeutické praxe.

Tato kategorie v jiných jazycích: 27

[Doctor Mozilla]
Poslední změna:
únor 1, 2017 at 10:15:04 UTC
Zdraví
Domov
Zpravodajství
Volný čas
Reference
Státy a regiony
Věda
Internetové obchody
Společnost
Sporty
All Languages
Kultura
Obchod a služby
Počítače
Hry