Ekologické zemědělství (řidčeji biozemědělství, organické zemědělství) je pokrokový způsob hospodaření, který bere ohled na přirozené koloběhy a závislosti a umožňuje tak produkovat vysoce kvalitní a hodnotné potraviny. Jeho prioritou je kvalita, nikoli kvantita produkce. Je založené na zásadách etičtějšího přístupu vůči chovaným zvířatům, ochrany životního prostředí, šetření neobnovitelných zdrojů, ochraně zdraví populace ale i udržení zaměstnanosti v zemědělství a na venkově a udržení biodiverzity (rozmanitosti rostlinných a živočišných druhů). Je jedním z prostředků trvale udržitelného rozvoje.

Další informace: 2

ABCERT
Kontrola a osvědčování bioprodukce, osvědčování výrobních a prodejních pravidel dle požadavků obchodních organizací a ověřování značení GMO.
Bio-info
Informační portál spojující ekozemědělce, výrobce biopotravin a obchodníky, pro snadnější marketing biopotravin. On-line tržiště, seznamy firem i bioproduktů, zprávy z oboru, nové bioprodukty a cenový monitor.
Bio-life.cz
Zajímavé články o zdravé výživě, bio stylu, bio potravinách, domácích pekárnách a přírodní kosmetice.
Biokont CZ
Kontrolní a certifikační organizace v ekologickém zemědělství. Nařízení, školení a aktuality z oboru.
Ekologické zemědělství - eAGRI
Obsahuje informace, legislativu, přehled komodit a publikace v této oblasti.
Kontrola ekologického zemědělství
Poskytuje nezávislou kontrolu a certifikaci. Předpisy, žádosti a programy.
Pro-Bio
Svaz ekologických zemědělců. Informace pro zemědělce, zpracovatele, spotřebitele a prodejce. Obsahuje seznam akcí, poradnu a odborný slovník.
Sdružení pro biologicky dynamické zemědělství v ČR
Informace o sdružení, cíle, články a aktuality.
Wikipedie: Ekologické zemědělství
Principy a metody, značení produkce a vývoj ekologického zemědělství, související články a reference.

Tato kategorie v jiných jazycích: 4

[Apple Tree Mozilla]
Poslední změna:
duben 26, 2014 at 5:24:12 UTC
Věda
Internetové obchody
Společnost
Sporty
All Languages
Kultura
Obchod a služby
Počítače
Hry
Zdraví
Domov
Zpravodajství
Volný čas
Reference
Státy a regiony