World Česky Věda Zemědělství Udržitelné zemědělství
14
Udržitelné zemědělství se vztahuje na schopnost farmy či statku produkovat potraviny „do nekonečna,“ bez dlouhodobého poškození půdy a přilehlých ekosystémů. Tato forma hospodaření respektuje a spolupracuje s cyklem půdních živin: půda živí rostliny --> rostliny živí živočichy --> živočišné a rostlinné ostatky živí půdu --> půda živí další rostliny. Tento elegantní cyklus se opakuje, udržitelně a „na věky věků,“ a umožňuje lidskou existenci na této planetě. Zde je řada příkladů (staro)nových přístupů k věci: ekologické zemědělství, bezorební zemědělství, biodynamické zemědělství, permakultura, chov zvířat s volným výběhem na pastvu a jen trávou krmený skot, široké využití kompostu a mulčů, zelené hnojení, rotace a polykultury plodin, biointenzivní zahrady, a návrat ke koním a malým, lehkým traktorům pro obdělávání půdy.

kategorie 1

Ekodům
Občanské sdružení pro ekologické bydlení. Efektivní využívání půdy, surovin, vody, energie a ostatních zdrojů.
Ekovesnice.cz
Příklady ekodomů, permakultura a energie, ekoauta a ekovesnice, zdraví, životní prostředí, konspirační teorie, kalendář akcí, galerie a knihovna.
Ekozahrady
Principy permakultury a zahradního designu respektujícího přírodní zákony.
Kosimesnadno
Informace o sečení kosou, možnost zakoupení příslušenství, kurzy a videoukázky.
Permakultura (CS)
Praktická řešení pro trvale udržitelný život. Kancelář, kurzy, knihy, časopisy, permakulturní projekty a články.

Tato kategorie v jiných jazycích: 2

[Farmer Mozilla]
Poslední změna:
duben 26, 2014 at 5:24:12 UTC
Věda
Internetové obchody
Společnost
Sporty
All Languages
Kultura
Obchod a služby
Počítače
Hry
Zdraví
Domov
Zpravodajství
Volný čas
Reference
Státy a regiony