Normy jsou tzv. dokumentované dohody obsahující technické specifikace a další kriteria pro materiály, výrobky, postupy a služby tak, aby vyhovovaly danému účelu. Jsou kvalifikovanými doporučeními a jejich používání je dobrovolné. Pojem "závazné normy" zmizel z terminologie české technické normalizace v roce 2000. Závaznými právními předpisy jsou nařízení vlády, která stanoví technické požadavky pro konkrétní výrobky a zařízení. Tzv. "harmonizované normy" jsou normy sladěné s těmito nařízeními vlády.
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ)
Obsahuje seznamy norem, systémů, stanovených výrobků a právních předpisů.
Ing. Jiří Hrazdil - Normy.biz
Prodej českých (ČSN) i zahraničních (DIN, ASTM, ASME) technických norem, aktualizace a správa archivů norem, prodej strojnických a elektrotechnických tabulek, Úplných znění zákonů. Poskytování služeb v oboru - aktualizace a správa archivů norem, trvalé objednávky norem.
Ing. Jiří Řezníček - Technor
Služba aktualizace norem ČSN. Poradenství. Kompletní seznam norem ČSN včetně odkazů na náhrady zrušených norem. Náhledy norem.
Normservis s.r.o.
Poskytuje služby v oblasti technické normalizace dodáváním a aktualizací tuzemských a zahraničních norem, vydávání technických příruček a vytvářením software.
Technické normy - Jiří Volejník
Obchod specializovaný na normy ČSN a technické normy. K dispozici tiskopisy, zákony a služby.

Tato kategorie v jiných jazycích: 5

[Mozilla Einstein]
Poslední změna:
červenec 16, 2013 at 10:54:07 UTC
Věda
Internetové obchody
Společnost
Sporty
All Languages
Kultura
Obchod a služby
Počítače
Hry
Zdraví
Domov
Zpravodajství
Volný čas
Reference
Státy a regiony