In Partnership with AOL
Další informace:
Tato kategorie v jiných jazycích:
 • Airbase.cz - Moderní vojenské letectví a simulátory – technické informace, fotografie, reporty, videa a zajímavosti.
  [!]
 • Autolexicon.net - Slovník pojmů z oblasti automobilizmu.
  [!]
 • Centrum dopravního výzkumu - Ústav zpracovávající a zajišťující racionalizační projekty a služby pro orgány státní správy, řeší výzkumné a vývojové úkoly a poskytuje expertní a poradenské služby.
  [!]
 • Centrální registr vozidel - Statistické informace o vozidlech registrovaných v ČR.
  [!]
 • Drážní inspekce ČR - Nezávislý národní orgán pro odborné šetření příčin mimořádných událostí (nehod) v drážní dopravě na drahách železničních, tramvajových, trolejbusových, lanových a speciálních (metro).
  [!]
 • FotoDoprava - fotografie autobusů, trolejbusů, tramvají a vlaků
  [!]
 • Letecké nehody - Letecká nehoda a její odborné šetření - průběžně aktualizované informace a fotografie leteckých katastrof, problematika, statistiky, černá skříňka (WAV soubory ke stažení).
  [!]
 • LOM Praha s. p. - Výzkum, vývoj a implementace vojenské letecké techniky včetně pozemního zabezpečení a techniky protivzdušné obrany AČR.
  [!]
 • Observatoř bezpečnosti silničního provozu - Účelem projektu je snížení nehodovosti provozu na pozemních komunikacích v České republice a rutinní sběr nepřímých ukazatelů bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích (rychlosti vozidel, používání bezpečnostních pásů apod.).
  [!]
 • RailNews.cz - Elektronický magazín RailNews.cz je projekt, který vytváří prostor pro komunitu zabývající se železnicí.
  [!]
 • RDS-TMC - Implementace systému RDS-TMC v prostředí ČR. Informace o pilotním provozu šíření dopravních informací pomocí RDS.
  [!]
 • Spel - Dopravní technologie - Informace o technologiích v oblasti zabezpečovací, sdělovací, informační, třídící a automatizační silniční techniky.
  [!]
 • Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) - Základní informace, statut a orgány, veřejné listiny a kontrolní zprávy.
  [!]
 • Technická správa komunikací Praha - Tiskové centrum, zimní údržba, schema průjezdnosti, uzavírky v ulicích, parkování, dopravní informace.
  [!]
 • Výzkumný a zkušební letecký ústav - Zajišťuje zakázky českého i zahraničního leteckého průmyslu, zahrnující práce jak pro civilní tak i vojenskou oblast.
  [!]
 • Výzkumný ústav železniční, a.s. - Výzkum, vývoj a zkušebnictví v oboru železniční techniky.
  [!]
 • Ústav leteckého zdravotnictví - Diagnostické, léčebné a posudkové zařízení s celostátní působností pro civilní a vojenský létající personál.
  [!]
 • Ústav silniční a městské dopravy a.s. - Seznamy služeb pro motoristy, stanice technické kontroly (STK) a měření emisí (SME).
  [!]
 • Ředitelství silnic a dálnic - Vykonává vlastnická práva státu k dálnicím a silnicím I. třídy v ČR, jejich správu, údržbu a opravy.
  [!]
 • Řízení letového provozu - Zajišťuje civilní letecký provoz v ČR
  [!]
 • Železniční vagony - Nahlédnutí do konstrukce tažených kolejových vozidel pomocí fotografií, kreseb a animací.
  [!]
Zkus se stát editorem této kategorie.
Copyright © 1998-2016 AOL Inc. Podmínky použití
Navštivte naše sesterské stránky  mozilla.org | MusicMoz | Wikipedie

Poslední změna: listopad 10, 2014 at 7:35:04 UTC - editovat