Další informace: 2

Airbase.cz
Moderní vojenské letectví a simulátory – technické informace, fotografie, reporty, videa a zajímavosti.
Autolexicon.net
Slovník pojmů z oblasti automobilizmu.
Centrum dopravního výzkumu
Ústav zpracovávající a zajišťující racionalizační projekty a služby pro orgány státní správy, řeší výzkumné a vývojové úkoly a poskytuje expertní a poradenské služby.
Centrální registr vozidel
Statistické informace o vozidlech registrovaných v ČR.
Drážní inspekce ČR
Nezávislý národní orgán pro odborné šetření příčin mimořádných událostí (nehod) v drážní dopravě na drahách železničních, tramvajových, trolejbusových, lanových a speciálních (metro).
FotoDoprava
fotografie autobusů, trolejbusů, tramvají a vlaků
Letecké nehody
Letecká nehoda a její odborné šetření - průběžně aktualizované informace a fotografie leteckých katastrof, problematika, statistiky, černá skříňka (WAV soubory ke stažení).
LOM Praha s. p.
Výzkum, vývoj a implementace vojenské letecké techniky včetně pozemního zabezpečení a techniky protivzdušné obrany AČR.
Observatoř bezpečnosti silničního provozu
Účelem projektu je snížení nehodovosti provozu na pozemních komunikacích v České republice a rutinní sběr nepřímých ukazatelů bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích (rychlosti vozidel, používání bezpečnostních pásů apod.).
RailNews.cz
Elektronický magazín RailNews.cz je projekt, který vytváří prostor pro komunitu zabývající se železnicí.
RDS-TMC
Implementace systému RDS-TMC v prostředí ČR. Informace o pilotním provozu šíření dopravních informací pomocí RDS.
Spel - Dopravní technologie
Informace o technologiích v oblasti zabezpečovací, sdělovací, informační, třídící a automatizační silniční techniky.
Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)
Základní informace, statut a orgány, veřejné listiny a kontrolní zprávy.
Technická správa komunikací Praha
Tiskové centrum, zimní údržba, schema průjezdnosti, uzavírky v ulicích, parkování, dopravní informace.
Výzkumný a zkušební letecký ústav
Zajišťuje zakázky českého i zahraničního leteckého průmyslu, zahrnující práce jak pro civilní tak i vojenskou oblast.
Výzkumný ústav železniční, a.s.
Výzkum, vývoj a zkušebnictví v oboru železniční techniky.
Ústav leteckého zdravotnictví
Diagnostické, léčebné a posudkové zařízení s celostátní působností pro civilní a vojenský létající personál.
Ústav silniční a městské dopravy a.s.
Seznamy služeb pro motoristy, stanice technické kontroly (STK) a měření emisí (SME).
Ředitelství silnic a dálnic
Vykonává vlastnická práva státu k dálnicím a silnicím I. třídy v ČR, jejich správu, údržbu a opravy.
Řízení letového provozu
Zajišťuje civilní letecký provoz v ČR
Železniční vagony
Nahlédnutí do konstrukce tažených kolejových vozidel pomocí fotografií, kreseb a animací.

Tato kategorie v jiných jazycích: 5

[Clock-Keeper_Mozilla]
Poslední změna:
listopad 10, 2014 at 7:35:04 UTC
Věda
Internetové obchody
Společnost
Sporty
All Languages
Kultura
Obchod a služby
Počítače
Hry
Zdraví
Domov
Zpravodajství
Volný čas
Reference
Státy a regiony