World Česky Věda Technologie
38

kategorie 3

Další informace: 2

Audioweb
O reproduktorech, reprobednách a zesilovačích. Teorie a praxe, projekty reprobeden a subwooferů, programy do auditechniky, parametry a výsledky měření reproduktorů Tesla/TVM.
Automa
Časopis pro automatizační techniku.
Elektrika.cz
Každodenní bezplatné elektrotechnické zpravodajství.
Elektronické stavebnice
Stránky o využívání elektrotechnických a elektronických stavebnic ve výuce.
GPS
Stránky věnované globálnímu navigačnímu systému.
Hugova stránka o elektrotechnice
Základy fyziky polovodičů, polovodičové součástky, integrované obvody, výpočetní a spojovací technika.
Jirkovo doupje
Stránky věnované vědě, technice a historii.
MCU
On-line zdroje pro mikroovládače.
Nanotechnologie na VŠB-TUO
Úvod do problematiky nanosvěta a jeho využití v praxi.
Převody jednotek
Stránky jsou věnovány fyzikálním jednotkám. Najdete zde definice, převodní koeficienty a on-line převodník. Dále zde najdete definice soustavy SI a on-line převodník čísel mezi různými číselnými soustavami.
Sigma
Výzkumný, vývojový a výrobní ústav čerpadel.
Technologické centrum AV ČR
Národní informační centrum pro evropský výzkum. Připravuje analytické a výhledové studie a zabývá se mezinárodním transferem technologií.
Technologické centrum Hradec Králové, o.p.s.
Provozuje vědeckotechnický park, podnikatelský inkubátor a centrum pro transfer technologií, prostřednictvím kterých podporuje inovační podnikaní v areálu letiště.
Ústav stavebního zkušebnictví, s.r.o.
Provádí zkoušky betonu, měření jeho zhutnění a hutnící zkoušky.

Tato kategorie v jiných jazycích: 32

[Clock-Keeper_Mozilla]
Poslední změna:
červen 4, 2016 at 5:54:07 UTC
Věda
Internetové obchody
Společnost
Sporty
All Languages
Kultura
Obchod a služby
Počítače
Hry
Zdraví
Domov
Zpravodajství
Volný čas
Reference
Státy a regiony