Sociologie je společenská věda zkoumající sociální život jednotlivců, skupin a společností. O obsahu sociologie a vymezení předmětu jejího zkoumání neexistuje shoda napříč různými sociologickými školami a paradigmaty. Sociologie je chápána např. jako věda o jednání lidí ve společnosti, o struktuře společnosti, o sociální interakci, o sociálních skupinách, o sociálních faktech, o společenském systému a nebo o sociální změně
Archiv referátů
Obsahuje tématicky vypracované referáty v DOC formátu od studentů Katedry sociologie FF UK v Praze.
Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie věd ČR, v.v.i. (CVVM)
Řeší obecně teoretické i metodologické otázky související s veřejným míněním a jeho zkoumáním a provádí praktické výzkumy přes vlastní síť tazatelů.
Katedra sociologie - Filozofická fakulta UHK
Informace o katedře a jejích lidech, aktuality, studijní plány a informace pro uchazeče.
Katedra sociologie Univerzity Karlovy
Informace uchazečům, přehledy grantů a vědecké činnosti, knihovna a kontakty.
Masarykova Česká sociologická společnost (MČSS)
Dobrovolnou organizací odborníků s cílem podpořit rozvoj všech aspektů sociologie. Obsahuje organizační diagramy, aktuality, texty, studie a dokumenty.
Portál sociologie
Co je to sociologie, její počátky a odvětví, slovníček pojmů, odkazy a četba.
Sociologický datový archiv
Shromažďuje datové soubory ze sociálních výzkumů a zpřístupňuje je odborné veřejnosti pro účely sekundární analýzy v oblasti nekomerčního výzkumu a výuky.
Sociologický ústav AV
Projekty, aktuality, lidé a hosté ústavu, knihovna a výroční zprávy, výzkumná oddělení, publikace a periodika.
Sociologický časopis
Recenzovaný vědecký časopis publikující původní příspěvky k poznání společnosti od českých i zahraničních autorů. Obsah aktuálního čísla, archív, pokyny pro recenze a možnosti objednávek.
SOCIOweb: Sociologický webzin
Dění v oboru a konference, metodologie, osobnosti a recenze, rozhovory, výzkumy a jejich témata, základní pojmy vědního oboru.
Základy sociologie
Úvod do sociologie, kultura, sociální struktury a skupiny, deviantní chování, základní mechanismy modelování chování, náboženství, sociální a vzdělávání, moc a autorita, politické ideologie.

Tato kategorie v jiných jazycích: 20

[Davinci Mozilla]
Poslední změna:
červen 24, 2015 at 14:24:07 UTC
Věda
Internetové obchody
Společnost
Sporty
All Languages
Kultura
Obchod a služby
Počítače
Hry
Zdraví
Domov
Zpravodajství
Volný čas
Reference
Státy a regiony