Stránky s odkazy z politologie, politických věd a příbuzných oborů.

kategorie 3

Další informace: 1

Asociace pro mezinárodní otázky
Portál určený všem zájemcům o zahraniční politiku a mezinárodní dění. Studie, analýzy články a přehled spolupracovníků.
Global Politics
Časopis pro politiku, mezinárodní vztahy a kulturu při IIPS v Brně.
Glopolis - Pražský institut pro globální politiku
Pražský institut pro globální politiku se zabývá globalizací a politickými otázkami s ní spojených.
Internetový politologický server a časopis e-Polis
Studentské publikace z oborů politologie, mezinárodní vztahy a bezpečnost, sociologie a právo při KAP ZČU v Plzni.
Mezinárodní politologický ústav
Stránky mezinárodního politologického ústavu v Brně
Středisko empirických výzkumů (STEM)
Zabývá se aplikovaným sociologickým výzkumem, studiem životních podmínek, hodnot, postojů a názorů obyvatelstva.
Středoevropské politické studie
Elektronický recenzovaný čtvrtletník Mezinárodního politologického ústavu MU v Brně, který se zabývá především středo- a východoevropskou politikou po roce 1989.

Tato kategorie v jiných jazycích: 19

[DMOZ Mozilla 2]
Poslední změna:
září 23, 2016 at 10:15:05 UTC
Věda
Internetové obchody
Společnost
Sporty
All Languages
Kultura
Obchod a služby
Počítače
Hry
Zdraví
Domov
Zpravodajství
Volný čas
Reference
Státy a regiony