Pedagogika je věda o výchově, původně výchově dětí, nyní také dospívajících a dospělých, o cílevědomém vzdělávání a formování lidské osobnosti. Zkoumá metody výchovy a výuky, opírá se o zkušenosti a psychologii. Podřízenými obory jsou didaktika a metodika.

Další informace: 1

Centrum pro studium vysokého školství (CSVŠ)
Vědeckopedagogická a výzkumná organizace MŠMT. Obsahuje aktuality, adresáře, semináře, konference a databáze partnerů.
e-Pedagogium
Nezávislý odborný časopis určený pedagogickým pracovníkům. Obsahuje též archívní čísla.
Národní ústav odborného vzdělávání (NÚOV)
Posláním je všestranně napomáhat rozvoji odborného vzdělávání. Obsahuje přehled oborů, programů, projektů a publikací.
Učitelské listy
Internetová verze nezávislého časopisu o změnách ve vzdělávání. Tematicky tříděné články, zajímavé tipy a články.
Základy pedagogiky pro učitelské studium
Online verze knihy Ivy Švarcové pro studenty nebo ke stažení ve formátu PDF.
Ústav pro informace ve vzdělávání (ÚIV)
Zprávy ze školské problematiky, tuzemské a mezinárodní projekty, pedagogická knihovna a publikace.

Tato kategorie v jiných jazycích: 10

[Davinci Mozilla]
Poslední změna:
leden 16, 2012 at 8:53:52 UTC
Věda
Internetové obchody
Společnost
Sporty
All Languages
Kultura
Obchod a služby
Počítače
Hry
Zdraví
Domov
Zpravodajství
Volný čas
Reference
Státy a regiony