Ekonomie je společenská věda o nejobecnějších souvislostech v ekonomickém životě společnosti. Zkoumá, jak se chová člověk s neomezenými potřebami ve světě omezených zdrojů. Ekonomie úzce spolupracuje s dalšími obory, jako je účetnictví, matematika, hospodářské výpočty, ekonometrie, zbožíznalství, marketing, psychologie, sociologie, politologie či právo.

kategorie 1

Ceed - Centrum pro rozvoje ekonomického vzdělávání
Výukové stránky, testy a výchozí pojmy z makro a mikroekonomie, podnikové ekonomie, právní stránky podnikání a bankovnictví.
Centrum pro ekonomiku a politiku (CEP)
Vzdělávací a výzkumný institut. Obsahuje přehled publikací, zpravodaj, články, semináře a předplatné.
E+M Ekonomie a Management
Vědecký časopis publikující původní recenzované vědecké práce a vědecké studie, jejichž základem je teoretická a empirická analýza. Zaměřen do oblasti ekonomie, podnikové ekonomiky, financí, managementu a marketingu.
E15.cz - Ekonomika, byznys, finance
Aktuální ekonomické zpravodajství, novinky z byznysu, financí, burzovní zprávy a kurzy měn. Najdete zde i rozhovory a komentáře.
Econlib - virtuální ekonomická knihovna
Poskytuje informační zdroje a služby vědeckým a výzkumným pracovníkům ekonomických oborů.
ECONOMIX - magazín pro studenty VŠE
Vydává sdružení studentů ekonomie - EKONOM. Předchozí čísla jsou volně ke stažení. Dále na stránkách najdete zajímavé přednášky a diskuze v audio záznamu.
Ekonomická fakulta - Západočeské univerzity (ZČU)
Poskytuje vzdělání v ekonomických oborech na stupních bakalářském, magisterském a doktorandském. Informace pro uchazeče o studium, fakulty, aktuality, kontakty, vědecká činnost.
Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Nabízí vysokoškolské vzdělání v ekonomických oborech. Poskytuje bakalářské, magisterské i doktorské studijní programy.
euroekonom.cz
Informace ze světa financí, podnikání, ekonomie a hospodářské politiky.
EUROPEUM - Institut pro evropskou politiku
Stránky jsou zaměřeny na programovou, projektovou, publikační a vzdělávací činnost související s procesem evropské integrace. Zabývá se ekonomickými, politickými i právními a bezpečnostními tematy.
Finance.cz
Portál informující o kapitálovém trhu, bankovnictví, úvěrech a půjčkách, financování bydlení, daních a mzdě, pojištění, důchodech a penzi, ekonomice a leasingu.
IES - Institut ekonomických studií
Zajišťuje výuku ekonomie na všech stupních univerzitního vzdělání, při Fakultě sociálních věd, Univerzity Karlovy v Praze.
Liberální institut
Centrum pro rozvoj svobody, soukromého vlastnictví, tržního hospodářství a posílení vlády zákona.
Maturitní temata z ekonomie
Naleznete zde maturitní otázky (okruhy) z oboru Ekonomie, včetně stručného přehledu. Vhodné k zopakování látky předmětu.
Národní ekonomická rada Vlády ČR (NERV)
Na stránkách naleznete informace a dokumenty z NERV, která je odborným poradním a konzultačním orgánem vlády ČR. Jedná se především o temata udržení ekonomického růstu.
Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.
Je jediným pracovištěm Akademie věd ČR v oblasti ekonomického výzkumu. Na stránkách najdete mj. jak informace o doktorském studiu, tak i seznamy publikací, grantových programů, vědeckých a výzkumných záměrů. grantových programů.
Vysoká škola ekonomická
Poskytuje vzdělání v ekonomických oborech na stupních bakalářském, magisterském a doktorandském. Informace pro uchazeče o studium, fakulty, aktuality, kontakty, vědecká činnost.
Vysoká škola ekonomie a managementu
Nabízí bakalářské (Bc.), magisterské (Ing.), profesní studium (MBA), celoživotní a profesní vzdělávání. Dále se věnuje výzkumu ekonomiky ČR v prostředí EU.
Časopis Vesmír - obor Ekonomie
Na stránkách časopisu najdete zajímavé články z oboru ekonomie. Naleznete zde kompletní přehled článků z jednotlivých ročníků. Některé texty jsou volně přístupné, jiné lze zakoupit.
Česká společnost ekonomická (ČSE)
Je občanským sdružením odborných pracovníků a příznivců oboru ekonomie. Najdete zde informace o pořádaných přednáškách, seminářích a organizaci soutěže mladých ekonomů.
Český statistický úřad (ČSÚ)
Poskytuje informace o státní ekonomice, pohybu osob, srovnání se zahraničím, vědě a výzkumu.

Tato kategorie v jiných jazycích: 21

[Statistics_Mozilla]
Poslední změna:
květen 13, 2013 at 11:38:23 UTC
Věda
Internetové obchody
Společnost
Sporty
All Languages
Kultura
Obchod a služby
Počítače
Hry
Zdraví
Domov
Zpravodajství
Volný čas
Reference
Státy a regiony