Stránky zabývající se vykopávkami, starými listinami a artefakty.

Další informace: 1

Altamira
Dětské zájmové sdružení experimentální archeologie. Obsahuje ukázky skanzenu, experimenty, cestovní deník, letní tábory a fotogalerie.
Archeologický ústav AV ČR
Přehled výzkumné činnosti, publikací, knihovny a bibliografie, památková ochrana, struktura, personalia a aktivity.
KarAnt
Komplexní systém primárně určený ke správě a sdílení vědeckých a studijních příspěvků k oboru Archeologie na FF Západočeské univerzity v Plzni.
Katedra archeologie
Aktuality, bibliografie, publikace, informace o studiu.
Mamuti
Oddíl experimentální archeologie. Mamuti, seřazení skupin, kalendář, experimenty a publikace.
Průzkumy památek
Články časopisu, anotace a bibliografie památkářské literatury a databáze stavebně historických průzkumů.
Výzkum egyptské Západní pouště
Aktuality, přehled aktivit v letech 2003-2005, projekt GA ČR, archeologie, antropologie a přírodovědné obory, geoinformatika, objevování západních pouští, mapy a expedice Gilf el-Kebír 2008.
Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech
Knihovna a archiv, personalia, GIS a geodézie, výroční zprávy, granty a odkazy na jiné stránky.
Ústav pro klasickou archeologii
Zaměstnanci katedry, rozvrh, konzultace, studium, projekty a granty, publikace, galerie a muzea, odkazy.
Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou
O ústavu, personalia, studium, knihovna, aktuality, texty, recenze, doktorandská škola archeologie, studentské www odkazy.
Český egyptologický ústav
Stručná historie ústavu, pedagogická činnost, archeologický výzkum, antropologický průzkum, chronologická tabulka dějin starého Egypta a grantové projekty.

Tato kategorie v jiných jazycích: 22

[Druid Mozilla 2]
Poslední změna:
srpen 15, 2015 at 5:15:03 UTC
Věda
Internetové obchody
Společnost
Sporty
All Languages
Kultura
Obchod a služby
Počítače
Hry
Zdraví
Domov
Zpravodajství
Volný čas
Reference
Státy a regiony