Povodeň je přírodní katastrofa, způsobená rozlitím nadměrného množství vody v krajině mimo koryta řek. Jejími následky mohou být různě velké škody na majetku, ekologické škody či oběti na lidských životech.
EnviWeb - Povodně
Zpravodajství, odborné akce a diskuse o příbuzných tématech.
Povodně.cz
Informace o povodních, jak se zachovat, povodňové plány a odborné semináře.
Wikipedie: Povodeň
Význam a hlavní příčiny povodní, nebezpečí ve světě a v českých zemích, dělení z hlediska Zákona o vodách, povodeň versus záplava.

Tato kategorie v jiných jazycích: 4

[Loch_Mozilla]
Poslední změna:
srpen 7, 2011 at 22:29:36 UTC
Věda
Internetové obchody
Společnost
Sporty
All Languages
Kultura
Obchod a služby
Počítače
Hry
Zdraví
Domov
Zpravodajství
Volný čas
Reference
Státy a regiony