Barrandien
Podrobné informace o Barrandienu - lokality, stratigrafie, zkameněliny, horniny.
Bílinská přírodovědná společnost - geologie Bílinska
Obsahuje popis lokalit, geologickou mapu a profil.
Geologické stránky Prácheňského muzea v Písku
Prezetnace regionální geologické sbírky zaměřené zejména na okres Písek obsahuje on-line katalog vzorků minerálů a hornin včetně fotodokumentace. Dále obsahuje fotogalerii jihočeských i zahraničních minerálů a vizualizace vybraných vzorků.
Geologie Berounska
Stručná charakteristika geologických poměrů Berounska a fotografie lokalit.
Neživá příroda Prahy a okolí
Internetová podoba tištěné publikace komplexně zaměřené na geologické poměry a geologický vývoj pražského okolí.
Regionální geologie České republiky
Studijní materiály k regionální geologii ČR doprovázené ilustracemi a fotografiemi.
Regionální geologie ČR
Přehled a charakteristika regionálních jednotek Českého masívu a Západních Karpat na území ČR.
Základy regionální geologie České republiky
Obsahuje regionálně geologické členění ČR a základní popis jednotlivých jednotek doplněný fotografiemi a mapkami.
Úvod do regionalní geologie ČR
Zákadní přehled regionáně geologické stavby ČR.
Říčanský žulový masív
Základní informace o Středočeském plutonu, mineralogický a petrografický popis Říčanského žulového masívu, popis lokalit a fotografická dokumentace.

Tato kategorie v jiných jazycích: 3

[Atlas Mozilla]
Poslední změna:
leden 7, 2013 at 1:33:21 UTC
Věda
Internetové obchody
Společnost
Sporty
All Languages
Kultura
Obchod a služby
Počítače
Hry
Zdraví
Domov
Zpravodajství
Volný čas
Reference
Státy a regiony