Paleontologie je přírodní věda, která se zabývá studiem zkamenělin - pozůstaků po organismech z minulých geologických období. Pomocí zkamenělin se studuje vývoj života i životních podmínek na Zemi.

kategorie 1

Barrandien
Obsahuje podrobné informace o Barrandienu včetně zaměření na paleontologické lokality a zkameněliny. Dále obsahuje přehled sbírky zkamenělin autora stránek včetně fotografií u vybraných kusů.
Bílinská přírodovědná společnost - paleontologie
Obsahuje fotografickou taxonomicky tříděnou databázi zkamenělin a popis lokalit Bílinska včetně soupisu paleontologické literatury.
Deiphon
Osobní stránky Štěpána Raka obsahují fotografie zkamenělin ze sbírky, fotografie z terénu, odborné práce ke stažení, trilobití kuriozity a osobní informace.
Dicranopeltis
Obsahuje fotografie zkamenělin i lokalit a články.
Dinosauria
Blog obsahuje články a novinky z paleontologie zaměřené zejména na dinosaury a další skupiny obratlovců.
EasyBlog
Blog zaměřený zejména na paleontologii obratlovců.
Fotoarchiv ČGS: Paleontologie
Obsahuje fotografie s paleontologickou tématikou - zejména fotografie paleontologických lokalit, ale i zkamenělin, paleontologů či akcí.
Fílovy kameny
Virtuální sbírka zkamenělin z Barrandienu včetně fotografií.
Interaktivní mapa významných paleontologických lokalit Olomouckého kraje
Obsahuje charakteristiku vybraných paleontologických lokalit Olomouckého kraje včetně lokalizace lokalit i zkamenělin, fotodokumentace a odkazů na literaturu.
Kabinet zkamenělin
Obsahuje články především o lokalitách včetně jejich podrobného popisu a bohaté fodokumentace včetně videozáznamů. Dále obsahuje soupis nálezů zkamenělin a fotogalerii lokalit, zkamenělin (tuzemských i zahraničních) a hornin.
Klub Conocoryphe
Neregistrované nevládní sdružení amatérských paleontologů a sběratelů fosilií. Obsahuje systematicky členěný katalog s fotografiemi zkamenělin, fotografie z výprav a diskuze mimo jiné ohledně legitimity sběru a prodeje zkamenělin.
Klub Dinosauří Paleontologie, o. s.
Obsahuje základní informace o klubu.
Kritický úvod do teorie přírodního výběru
Skripta o Darwinově teorii a o faktorech ovlivňujících vývoj života na Zemi.
Lilijice
Fosilní mořské lilijice - charakteristika, systematické zařazení, fotografie.
Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech - prezentace graptolitů
Digitální obrazová prezentace paleontologické podsbírky zaměřená na graptolity.
Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech - prezentace trilobitů
Digitální obrazová prezentace paleontologické podsbírky zaměřená na trilobity
Ordovik Barrandienu
Obsahuje ukázky zkamenělin barrandienského ordoviku.
OSEL: Evoluce
Články o evoluci a paleontologii na serveru osel.cz
Palaia
Společnost pro paleontologii. Obsahuje informace o společnosti a jejích aktivitách (exkurze, výstavy, záchranné sběry, tvorba modelů).
Paleontolgie
Studijní texty z paleontologie zaměřené na zkameněliny a systém jejich tříděni.
Paleontologická sekce Společnosti Národního muzea v Praze
Obsahuje informace o společnosti i paleontologické sekci, pozvánky na přednášky a exkurze a dokumentaci z proběhlých akcí.
Paleontologie
Článek vysvětlující význam paleontologie na Wikipedii.
Paleontologie.cz
Informační web obsahuje základní informace o paleontologii, zkamenělinách a jejich sběru a informace pro zájemce včetně možností a příležitostí jak se do paleontologie zapojit.
Paleostránky Sofit
Obsahuje fotografie zkamenělin - zejména karbonské flóry, ale i prvohorní fauny.
Paleoweb
Internetová databázová aplikace umožňuje on-line prezentaci paleontologických sbírek a nálezů včetně fotografií. Podporuje třídění dle uživatelsky definovaných číselníků lokalizace, stratigrafie a taxonomického systému.
Planetopia
Zabývá se srovnáním evoluční a kreační teorie. Popisuje vybrané evoluční změny a vyvrací některé myšlenky kreační teorie.
Pravěké ilustrace Jiřího Svobody
Obsahuje rekonstrukce pravěkých krajin, živočichů i rostlin.
Pravěký svět
Informace o dinosaurech, systematika, charakteristika významných skupin a druhů, zajímavosti a vznik a vývoj Země.
Trilobit
Obsahuje galerii výtvarných děl Arnošta Hanáka zaměřenou na paleontologii - nákresy vybraných druhů trilobitů a pravěké obrazové rekonstrukce.
Trilobita-trilobiti
Obsahuje přehled barrandienských lokalit včetně fotografií a obrazovou galerii zkamenělin.
Virtuální muzeum zkamenělin
Fotografie zkamenělin z různých geologických období.
Virtuální muzeum České geologické služby - Paleontologie
Obsahuje systematicky členěné fotografie zkamenělin z paleontologických sbírek včetně popisů jednotlivých skupin živočichů a rostlin. Umožňuje prohledávání kompletní sbírkové databáze včetně prostorového vyhledávání v mapě.
Wikipedie - Portál:Dinosauři
Články, obrázky a zajímavosti o dinosaurech.
Wikipedie: Český dinosaurus
Obsahuje informace o nálezu prvního prokazatelného kosterního pozůstatku dinosaura na území ČR a stručně také o dalších pozůstatcích dinosaurů na našem území.
Časopis Vesmír - Paleontologie
Paleontologické články z časopisu Vesmír. [Některé články pouze pro předplatitele]

Tato kategorie v jiných jazycích: 13

[Atlas Mozilla]
Poslední změna:
únor 23, 2017 at 6:15:13 UTC
Věda
Internetové obchody
Společnost
Sporty
All Languages
Kultura
Obchod a služby
Počítače
Hry
Zdraví
Domov
Zpravodajství
Volný čas
Reference
Státy a regiony