Tato kategorie je určena pro stránky zaměřené na geologii a další geologické obory jako je například mineralogie, petrologie, paleontologie, geofyzika, geochemie, hydrogeologie, inženýrská geologie atd.

kategorie 15

Další informace: 2

Fotogalerie geologických zajímavostí
Obsahuje výukové fotografie sedimentů, ledovců, zkamenělin a tektonických a geomorfologických jevů.
Geologická encyklopedie on-line
Otevřená encyklopedie. Obsahuje rejstřík hesel, obrázky, tabulky i anglicko-český geologický slovník.
Geologické mapy
Obsahuje zejména popis různých možností přístupu k geologickým mapám.
Geologie
Výkové multimediální texty se zaměřením na geologii, stavbu Země, deskovou tektoniku, horniny a minerály, strukturní geologii, endogenní i exgogenní procesy, základy hydrogeologie a základy regionální geologie ČR. Vybrané kapitoly jsou doplněny videoukázkami.
Geologie pro stavební inženýry
Skripta vhodná nejen pro studenty. Země, zemská kůra, horniny, vulkanismus, zemětřesení, geodynamické procesy, podzemní voda, regionální geologie ČR, inženýrsko-geologická charakteristika horninového podloží, geologické mapy.
Geologie pro stavební inženýry
Skripta vhodná nejen pro studenty. Země, zemská kůra, horniny, vulkanismus, zemětřesení, geodynamické procesy, podzemní voda, regionální geologie ČR, inženýrsko-geologická charakteristika horninového podloží, geologické mapy. [PDF]
Geologie, mineralogie, historie dolování
Osobní stránka Dalibora Velebila obsahuje články včetně obrazových příloh a bibliografii.
Geoweb
Informace o geologii a geologických vědách, geologické články, katalog geologických stránek, virtuální burza, diskuzní fórum, fotografie zkamenělin, geologické jevy, tapety na plochu.
Mineralogicko-petrografický exkurzní průvodce po území Moravy a Slezska
Obsahuje popis a fotodokumentaci významných geologických lokalit na území Moravy se zaměřením na jejich mineralogické a petrografické poměry.
Multimediální mineralogicko - petrografický exkurzní průvodce po území Čech
Obsahuje popis a fotodokumentaci významných geologických lokalit na území Čech se zaměřením na jejich mineralogické a petrografické poměry. Dále obsahuje i regionálně-geologický přehled.
Praktika z geologie
Výukové multimediální texty zaměřené na horniny, minerály, měření geologickým kompasem, geologické struktury, geologické mapy a řezy.
Přehled minerálů a hornin
Studijní materiál obsahuje systematicky členěný přehled popisující různé minerály a horniny doprovázený fotografiemi, nákresy a animacemi.

Tato kategorie v jiných jazycích: 15

[Atlas Mozilla]
Poslední změna:
červenec 29, 2016 at 5:24:06 UTC
Věda
Internetové obchody
Společnost
Sporty
All Languages
Kultura
Obchod a služby
Počítače
Hry
Zdraví
Domov
Zpravodajství
Volný čas
Reference
Státy a regiony