Akademie věd České republiky (AV ČR)
Historie a poslání, základní dokumenty, struktura, akademická rada, abecední seznam pracovišť, projekty, výroční zprávy, grantová agentura, seznam expertů, stanoviska a aktuální informace.
Archeologický ústav AV
Přehled výzkumné činnosti, publikací, knihovny a bibliografie, památková ochrana, struktura, personalia a aktivity.
Astronomický ústav AV ČR
Přednášky a semináře, zprávy a prohlídky, vědecké aktivity, výzkumníci a akce.
Botanický ústav AV
Zabývá se vědeckým výzkumem vegetace na úrovni organizmů, populací, společenstev a ekosystémů.
Filozofický ústav AV
Přehled oddělení a informace o členech, pořádané konference, publikační činnost.
Fyzikální ústav AV
Struktura ústavu, jeho aktivity, výzkum, zdroje a služby.
Kabinet pro klasická studia AV
Prvotisky v češtině, němčině a latině vztahující se k zemím Koruny české.
Kabinet pro klasická studia FÚ AV
Představení a vymezení výzkumných úkolů, knihovna, databáze, bubliografie, pedagogická činnost, časopisy a letní škola.
Masarykův ústav a Archiv AV
Plné texty Masarykových knih. Činnost, publikace, zaměstnanci, archiv a knihovna ústavu.
Orientální ústav AV
Struktura a historie ústavu, jeho orgány a pracovníci, aktuality, oddělení a publikace.
Sociologický ústav AV
Projekty, aktuality, lidé a hosté ústavu, knihovna a výroční zprávy, výzkumná oddělení, publikace a periodika.
Technologické centrum AV
Národní informační centrum pro evropský výzkum. Připravuje analytické a výhledové studie a zabývá se mezinárodním transferem technologií.
Ústav experimentální botaniky AV
Obsahuje informace o pracovišti, organizační schéma, přehled laboratoří a knihovny.
Ústav fyziky atmosféry AV
Informace o ústavu a jeho vedení, oddělení, observatoře, externí pracoviště, zaměstnanci, publikace a knihovna.
Ústav fyziky materiálů AV
Objasňuje vztah mezi chováním a vlastnostmi materiálů a jejich strukturními a mikrostrukturními charakteristikami. Obsahuje organizační diagram, skupiny, konference a seznamy.
Ústav fyziky plazmatu AV
Informace o ústavu, Tokamak, impulsní systémy, termické a laserové plazma, materiálové inženýrství, optická diagnostika, výzkum a grantová témata, publikace a spolupráce.
Ústav geoniky AV
Aktuality, historie, výzkum, střediska, kontakty a odkazy.
Ústav pro soudobé dějiny AV
Aktuální informace, knihovna, archiv a Časopis Soudobé dějiny, publikace, granty, výroční zpráva, interní semináře, vnější vztahy a Eustory, historie ústavu, vědecká rada, organizační struktura a pracovníci.
Ústav státu a práva AV
Aktuality, přehled akcí, názory a galerie, historie ústavu a jeho struktura a poslání, výzkum, projekty, knihovna, časopisy Právník a České právo, soudní systém, vzdělávání, instituce a spolky.
Ústav systémové biologie a ekologie AV
Vědecký výzkum zaměřený na analýzu dynamiky přírodních systémů. Struktura ústavu, zaměstnanci a konference.
[Toga Mozilla]
Poslední změna:
září 16, 2015 at 11:24:09 UTC
Věda
Internetové obchody
Společnost
Sporty
All Languages
Kultura
Obchod a služby
Počítače
Hry
Zdraví
Domov
Zpravodajství
Volný čas
Reference
Státy a regiony