In Partnership with AOL
Další informace:
Tato kategorie v jiných jazycích:
 • ABC - Katalog chemikálií vyráběných v České republice.
  [!]
 • CHEMagazín - Časopis pro chemicko-technologickou a laboratorní praxi.
  [!]
 • Chemická olympiáda - Přehled nového ročníku i předchozích let, harmonogramy, soustředění a databáze.
  [!]
 • Chemické listy - Vydává Česká společnost chemická ve spolupráci s Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR čtyřikrát za rok jako součást časopisu Chemické listy.
  [!]
 • Chemické Listy - Bulletin České společnosti chemické.
  [!]
 • Chemie na základní škole - Zadání a řešení skupinových prací pro 8. a 9. ročník ZŠ.
  [!]
 • Chemie pro gymnázium - Soubor komentovaných odkazů středoškolské anorganiky a organiky.
  [!]
 • Chemservis - Informační server zaměřený na legislativu, vývoj, výrobu a obchod v oblasti chemie a příbuzných odvětvích.
  [!]
 • Chemsite - Chemické pokusy prakticky, základy provedení, výpočty, teorie a bezpečnost.
  [!]
 • Databáze nebezpečných látek - Pro 300.000 chemických látek udává jejich základní identifikaci, fyzikálně chemické vlastnosti, vliv na životní prostředí, odkazy na výrobce a na zákony o chemických látkách. Lze vyhledávat i podle chemické struktury.
  [!]
 • EuroChem - On-line databáze firem, chemikálií a produktů.
  [!]
 • Ksicht - Korespondenční seminář inspirovaný chemickou tematikou. Přihlášky, úlohy, soustředění a navigace.
  [!]
 • Laboratorní encyklopedie - Stručné vysvětlení některých speciálních pojmů používaných v laboratorní praxi, analytické technice, chemii, fyzice a příbuzných přírodních vědách.
  [!]
 • Laboratorní průvodce - Kompletní vybavení laboratoří.
  [!]
 • Merck - Vybavení pro laboratoře.
  [!]
 • Periodická tabulka prvků - Internetové zpracování chemické soustavy prvků.
  [!]
 • Periodická tabulka prvků - Interaktivní tabulka prvků na WWW a ve formě programu.
  [!]
 • Přírodní látky - Popisy některých přírodních látek.
  [!]
 • Registrace, Evaluace a Autorizace CHemických látek (REACH) - Nová chemická legislativa vydaná Evropskou unií pro používání chemické látky se známými vlastnostmi, které nepoškozují životní prostředí a zdraví člověka.
  [!]
 • Separační metody - Základní popisy separačních a analytických metod.
  [!]
 • Společná laboratoř NMR pevné fáze - Studium struktury a dynamického chování pevných látek pomocí NMR spektroskopie pevného stavu. Společná laboratoř NMR spektroskopie pevného stavu Ústavu makromolekulární chemie a Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR.
  [!]
 • Strukturní typy - Obsáhlý informační projekt.
  [!]
 • Xantina - Obsahuje příklady a cvičení z organiky i anorganiky, zákony a literaturu.
  [!]
 • Česká společnost chemická - Organizační členění, aktuální sdělení a dokumenty.
  [!]
Zkus se stát editorem této kategorie.
[Chemist_Mozilla]
Copyright © 1998-2016 AOL Inc. Podmínky použití
Navštivte naše sesterské stránky  mozilla.org | MusicMoz | Wikipedie

Poslední změna: duben 7, 2015 at 10:43:31 UTC - editovat