Další informace: 2

ABC
Katalog chemikálií vyráběných v České republice.
CHEMagazín
Časopis pro chemicko-technologickou a laboratorní praxi.
Chemická olympiáda
Přehled nového ročníku i předchozích let, harmonogramy, soustředění a databáze.
Chemické listy
Vydává Česká společnost chemická ve spolupráci s Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR čtyřikrát za rok jako součást časopisu Chemické listy.
Chemické Listy
Bulletin České společnosti chemické.
Chemie pro gymnázium
Soubor komentovaných odkazů středoškolské anorganiky a organiky.
Chemservis
Informační server zaměřený na legislativu, vývoj, výrobu a obchod v oblasti chemie a příbuzných odvětvích.
Chemsite
Chemické pokusy prakticky, základy provedení, výpočty, teorie a bezpečnost.
Databáze nebezpečných látek
Pro 300.000 chemických látek udává jejich základní identifikaci, fyzikálně chemické vlastnosti, vliv na životní prostředí, odkazy na výrobce a na zákony o chemických látkách. Lze vyhledávat i podle chemické struktury.
EuroChem
On-line databáze firem, chemikálií a produktů.
Ksicht
Korespondenční seminář inspirovaný chemickou tematikou. Přihlášky, úlohy, soustředění a navigace.
Laboratorní encyklopedie
Stručné vysvětlení některých speciálních pojmů používaných v laboratorní praxi, analytické technice, chemii, fyzice a příbuzných přírodních vědách.
Laboratorní průvodce
Kompletní vybavení laboratoří.
Merck
Vybavení pro laboratoře.
Periodická tabulka prvků
Internetové zpracování chemické soustavy prvků.
Periodická tabulka prvků
Interaktivní tabulka prvků na WWW a ve formě programu.
Přírodní látky
Popisy některých přírodních látek.
Registrace, Evaluace a Autorizace CHemických látek (REACH)
Nová chemická legislativa vydaná Evropskou unií pro používání chemické látky se známými vlastnostmi, které nepoškozují životní prostředí a zdraví člověka.
Separační metody
Základní popisy separačních a analytických metod.
Společná laboratoř NMR pevné fáze
Studium struktury a dynamického chování pevných látek pomocí NMR spektroskopie pevného stavu. Společná laboratoř NMR spektroskopie pevného stavu Ústavu makromolekulární chemie a Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR.
Strukturní typy
Obsáhlý informační projekt.
Xantina
Obsahuje příklady a cvičení z organiky i anorganiky, zákony a literaturu.
Česká společnost chemická
Organizační členění, aktuální sdělení a dokumenty.

Tato kategorie v jiných jazycích: 31

[Chemist_Mozilla]
Poslední změna:
prosinec 7, 2016 at 23:24:06 UTC
Věda
Internetové obchody
Společnost
Sporty
All Languages
Kultura
Obchod a služby
Počítače
Hry
Zdraví
Domov
Zpravodajství
Volný čas
Reference
Státy a regiony