Většina organizací zařazených v této kategorii se zabývá širokým spektrem environmentálních témat.

Tato kategorie je proto zaměřená na organizace vědecky zaměřené. Organizace obhajující důležitost tématu životního prostředí jsou zařazeny World: Česky: Společnost: Problematická témata: Životní prostředí: Organizace.

kategorie 1

Agentura GAIA
Občanské sdružení o hledání nových forem mezilidské komunikace v oblasti ochrany životního prostředí, vzdělávání a osvěty.
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR)
Státní správa v oblasti ochrany přírody a krajiny, sledování stavu druhů a biotopů, Natura 2000, hospodářské újmy, dotační programy, územní a druhová ochrana přírody, záchranné programy, časopis Ochrana přírody, metodiky, chráněná území, chráněné krajinné oblasti, přírodní rezervace a přírodní památky.
Arnika
Ekologické sdružení zaměřené na ochranu mokřadů, vodních toků, znečištění životního prostředí toxickými látkami a odpady, a na pomoc občanům při řešení ekologických problémů.
Arte Natura
Občanské sdružení pro harmonické soužití člověka s přírodou.
Daphne.cz
Novinky a základní informace o nevládní organizaci provádějící aplikovaný ekologický výzkum.
Český svaz ochránců přírody (ČSOP)
Informace o organizaci a regionálních centrech, ochrana biodiverzity a záchrana zvířat, mladí ochránci přírody, naučné stezky, zahraniční a vydavatelská činnost, dobrovolnictví.

Tato kategorie v jiných jazycích: 7

[Sunflower Mozilla]
Poslední změna:
září 8, 2014 at 7:54:06 UTC
Věda
Internetové obchody
Společnost
Sporty
All Languages
Kultura
Obchod a služby
Počítače
Hry
Zdraví
Domov
Zpravodajství
Volný čas
Reference
Státy a regiony