Kategorie věnovaná problematice Radonu - přírodního radiaktivního prvku vznikajícího rozpadem Uranu, který je přirozeným zdrojem záření a může způsobovat zdravotní komplikace.
Mapy radonového indexu geologického podloží
Obsahuje mapy celé ČR orientačního radonového indexu geologického podloží v měřítku 1:50 000 včetně výsledků bodových měření v různých lokalitách.
Přírodní radioaktivita a problematika radonu
Obsahuje veřejnosti srozumitelné informace o problematice radonu a přírodního ozáření včetně protiradonových opatření.
Radon v geologickém podloží
Obsahuje základní informace o problematice radonu v geologickém podloží.
Radon v podloží
Webová aplikace umožňující on-line bezplatné získání orientačního posudku ohledně radonu v podloží pro vybranou lokalitu.
Registr subjektů s povolením měření a hodnocení ozáření z přírodních radionuklidů
Státní úřad pro jadernou bezpečnost provozuje registr obsahující seznam subjektů s oprávněním měření a vyhodnocování parametrů souvisejících s problematikou radonu.

Tato kategorie v jiných jazycích: 1

[Genie_Mozilla]
Poslední změna:
červen 18, 2012 at 14:35:06 UTC
Věda
Internetové obchody
Společnost
Sporty
All Languages
Kultura
Obchod a služby
Počítače
Hry
Zdraví
Domov
Zpravodajství
Volný čas
Reference
Státy a regiony