In Partnership with AOL
Další informace:
Tato kategorie v jiných jazycích:
 • Agentura pro Regionální Rozvoj - Šíření informací o Evropské unii sloužící k podpoře podnikání, především malých a středně velkých firem, a poskytování poradenství v oblasti programů, legislativy, finančních zdrojů a jednotného vnitřního trhu Evropské unie.
  [!]
 • EIC Liberec - Slouží nejen potřebám institucí a organizací v procesu přizpůsobování se a v používání norem platných v EU, ale i potenciálním investorům a různým úřadům ke sledování výsledků naší oblasti.
  [!]
 • EIC Most CZ-644 - Informace o aktuální hospodářské politice a právních předpisech ČR a EU, pomoc podnikatelům při vstupu na trhy EU, informace o podnikatelském prostředí EU a Ústeckého kraje, prezentace Ústeckého kraje v tuzemsku i zahraničí, asistovat při navazování výrobní a obchodní spolupráce se zahraničím.
  [!]
 • EIC Plzeň CZ-647 - Zprostředkování informací směřujících k uplatnění malých a středních podniků na jednotném evropském trhu a podpora spolupráce podnikatelů s partnery v zemích EU.
  [!]
 • EIC Praha CZ-641 - Akce, zajímavosti, projekty, legislativa ES, programy podpory podnikání, veřejné zakázky v EU, informace o EU a podnikatelských subjektech.
  [!]
 • Enterprise Europe Network Česká republika - Služby a kontakty na česká zastoupení.
  [!]
 • Euregia Egrensis - Informace o sdružení, přehled projektů, aktuality Interreg a Phare CBC, cestovní ruch a seznam kontaktů.
  [!]
 • Euregion Silva Nortica - Novinky, informační list, přehled členské základny, projektů, pracovních skupis a impulsních center.
  [!]
 • Euroregion Erzgebirge - Krušnohoří - Organizační struktura a stanovy, komise, seznam členských měst a obcí, zprávy a fotografie.
  [!]
 • Euroregion Glacensis - Regionální sdružení Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska. Základní informace, grantové programy, turistika a volný čas.
  [!]
 • Euroregion Nisa - Svazek tří příhraničních území ČR, SRN a Polska. Aktuality, turistika a doprava, statistiky a mapy.
  [!]
 • Euroregion Praděd - Přehled aktivit, činností a akcí, turistické informace a podnikání.
  [!]
 • Euroregion Silesia - Novinky, programy EU, činnost sdružení a kontakty.
  [!]
 • Euroregion Šumava - Základní informace, aktivity, organizační struktura, působnost a zaměření činnosti.
  [!]
 • Euroregiony Elbe/Labe - Přehled činnosti sdružení, turistické možnosti, mapové listy a možnosti malého a středního podnikání, kslendář akcí a fotogalerie.
  [!]
 • Nadace Euronisa - Podpora sociálních, kulturních a vzdělávacích aktivit v Euroregionu Nisa.
  [!]
 • Region Bílé-Biele Karpaty - Přehled stanov a činnost sdružení, zakladatelská listina a kronika.
  [!]
 • Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje - Zajímavosti, kalendář akcí, programy, veřejné zakázky, podnikatelské kontakty a podnikatelský servis.
  [!]
 • Společnost přátel Lužice - Společnost pro podporu Lužických Srbů žijících v oblasti dnešního Euroregionu Nisa. Události, iniciativy, Česko-lužický věstník, ubytování a knihovna.
  [!]
Zkus se stát editorem této kategorie.
Copyright © 1998-2016 AOL Inc. Podmínky použití
Navštivte naše sesterské stránky  mozilla.org | MusicMoz | Wikipedie

Poslední změna: březen 23, 2014 at 18:21:44 UTC - editovat