Stránky míst a oblastí jejichž přesah zahrnuje více oblastí (krajů, okresů) více evropských zemí.

Další informace: 1

Agentura pro Regionální Rozvoj
Šíření informací o Evropské unii sloužící k podpoře podnikání, především malých a středně velkých firem, a poskytování poradenství v oblasti programů, legislativy, finančních zdrojů a jednotného vnitřního trhu Evropské unie.
EIC Liberec
Slouží nejen potřebám institucí a organizací v procesu přizpůsobování se a v používání norem platných v EU, ale i potenciálním investorům a různým úřadům ke sledování výsledků naší oblasti.
EIC Most CZ-644
Informace o aktuální hospodářské politice a právních předpisech ČR a EU, pomoc podnikatelům při vstupu na trhy EU, informace o podnikatelském prostředí EU a Ústeckého kraje, prezentace Ústeckého kraje v tuzemsku i zahraničí, asistovat při navazování výrobní a obchodní spolupráce se zahraničím.
EIC Praha CZ-641
Akce, zajímavosti, projekty, legislativa ES, programy podpory podnikání, veřejné zakázky v EU, informace o EU a podnikatelských subjektech.
Enterprise Europe Network Česká republika
Služby a kontakty na česká zastoupení.
Euregia Egrensis
Informace o sdružení, přehled projektů, aktuality Interreg a Phare CBC, cestovní ruch a seznam kontaktů.
Euregion Silva Nortica
Novinky, informační list, přehled členské základny, projektů, pracovních skupis a impulsních center.
Euroregion Erzgebirge - Krušnohoří
Organizační struktura a stanovy, komise, seznam členských měst a obcí, zprávy a fotografie.
Euroregion Glacensis
Regionální sdružení Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska. Základní informace, grantové programy, turistika a volný čas.
Euroregion Nisa
Svazek tří příhraničních území ČR, SRN a Polska. Aktuality, turistika a doprava, statistiky a mapy.
Euroregion Praděd
Přehled aktivit, činností a akcí, turistické informace a podnikání.
Euroregion Silesia
Novinky, programy EU, činnost sdružení a kontakty.
Euroregion Šumava
Základní informace, aktivity, organizační struktura, působnost a zaměření činnosti.
Euroregiony Elbe/Labe
Přehled činnosti sdružení, turistické možnosti, mapové listy a možnosti malého a středního podnikání, kslendář akcí a fotogalerie.
Nadace Euronisa
Podpora sociálních, kulturních a vzdělávacích aktivit v Euroregionu Nisa.
Region Bílé-Biele Karpaty
Přehled stanov a činnost sdružení, zakladatelská listina a kronika.
Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
Zajímavosti, kalendář akcí, programy, veřejné zakázky, podnikatelské kontakty a podnikatelský servis.
Společnost přátel Lužice
Společnost pro podporu Lužických Srbů žijících v oblasti dnešního Euroregionu Nisa. Události, iniciativy, Česko-lužický věstník, ubytování a knihovna.

Tato kategorie v jiných jazycích: 5

[Europa Mozilla]
Poslední změna:
prosinec 8, 2016 at 6:15:08 UTC
Státy a regiony
Věda
Internetové obchody
Společnost
Sporty
All Languages
Kultura
Obchod a služby
Počítače
Hry
Zdraví
Domov
Zpravodajství
Volný čas
Reference