Stránky zaměřené na mapy a záběry České republiky ze všech možných úhlů, pozic a míst.

kategorie 1

Další informace: 1

Amapy.cz
Mapa ČR, plány krajských a vybraných měst, plánovač trasy a on-line jízdní řády na mapách.
Atlas orientačních map
Katalog pokrývající celou ČR s katalogem a vysvětlivkami.
Geoportál ČÚZK
Mapový portál Českého úřadu zeměměřického a katastrálního poskytuje mapy ve správě úřadu (katastrální, odvozené, základní - topografické, letecké apod). Nabízí zobrazení map v internetové aplikaci či jejich prohlížení v například GIS aplikacích prostřednictvím mapových služeb (WMS, WMTS, ArcGIS). Obsahuje podrobné informace o spravovaných mapových vrstvách včetně možnosti objednání dat.
Historická letecká mapa ČR (Kontaminovaná místa)
Mapová aplikace pro evidenci kontaminovaných míst zobrazuje podrobnou historickou leteckou mapu celé ČR z 50. let. [Vyžaduje aktuální Flash player]
Mapy
Vyhledávání v mapách ČR a velkých českých měst s možností plánovače cest.
Mapy Topo Czech
Atlas map České republiky pro GPS přístroje. Doporučené a podporované navigace, popis a funkce.
Mapy.vyletnik.cz
Online turistická mapa ČR s popisem 6000 turisticky atraktivních míst. Vrstva značených cyklotras a turistických tras, ubytování, restaurace a užitečné informace na mapě.
Národní geoportál INSPIRE
Národní mapový portál poskytuje široké spektrum map. Nabízí zobrazení map v internetové aplikaci či jejich prohlížení v například GIS aplikacích prostřednictvím mapových služeb (WMS, WMTS, ArcGIS). Dále obsahuje metadata o mapových datových zdrojích.
PDAmapy
Plány a mapy měst, Autoatlas a Cykloatlas ČR 1:100 000.
SHOCart a GeoClub
Informační systém vyhledává a lokalizuje významné pamětihodnosti, kempy, chráněná území, sídla a ulice ve vybraných městech.
Staré a historické mapy Čech, Moravy a Slezska
Prezentuje sbírky starých map s územím našeho státu. Zároveň se snaží být základním zdrojem a rozcestníkem pro zájemce o historickou kartografii v České Republice.
Staré mapy Českých zemí
Mapy Čech, Moravy a Slezska z let 1518 - 1957.
Toulavá kamera
Toulání po ČR podhledem kamery České televize. Ze zákulisí, archiv reportáží, novinky, soutěže, nápady, fotky a listárna.
VirtualTravel.cz
Virtuální prohlídky ČR na celou obrazovku. Mapy, seznamy, restaurace, ubytování, golf a aquaparky.
Vraní perspektiva
Pohledy na zajímavé mapy, především pak z leteckých záběrů Prahy a okolí.
Česko z nebe
Fotoreportáž dělaná z letadla.
Železniční mapa ČR
Mapa též obsahuje názvy stanic a příslušný traťový úsek.

Tato kategorie v jiných jazycích: 1

[Maps and Views Mozilla]
Poslední změna:
srpen 22, 2014 at 7:54:04 UTC
Státy a regiony
Věda
Internetové obchody
Společnost
Sporty
All Languages
Kultura
Obchod a služby
Počítače
Hry
Zdraví
Domov
Zpravodajství
Volný čas
Reference