Jihočeský kraj vznikl, stejně jako ostatní kraje, na základě ústavního zákona č. 347/97 Sb. o vytvoření vyšších územních správních celků. Zahrnuje území 7 okresů a patří mezi nejkrásnější části naší republiky.
Jižní Čechy patří díky své geografické poloze a přírodním podmínkám k územím, kde se již v dávné minulosti začala objevovat první osídlení. Do původně zemědělské oblasti s tradičním rybníkářstvím a lesnictvím vstoupila na počátku 20. století průmyslová výroba. Atraktivitu přírodního i kulturně historického bohatství kraje podmiňuje rozvoj cestovního ruchu. Příhraniční charakter regionu se v posledních letech stal jeho předností, neboť přináší možnost spolupráce se sousedícími zeměmi Evropské unie.

kategorie 143

Další informace: 1

Jihočeský kraj
Oficiální stránky Krajského úřadu. Zastupitelstvo kraje, program rozvoje a dokumenty.
Jihočeské vesnice
Historie a seznam novinek fotogalerie vesnické architektury. Technické nároky, nabídka CD a návštěvní kniha.
Jindřichohradecké místní dráhy (JHMD)
Jízdní řády, služby a tratě soukromého provozovatele.
Jižní Čechy a Šumava
Informační servis spolku pro popularizaci regionu. Průvodce po pamětihodnostech a zajímavostech regionu.
Mikroregion Blanský les - podhůří
Sdružení obcí. Přehled činnosti, kalendář akcí, služby a fotogalerie.
Novohradské hory
Ucelené informace pro turistiku, cyklistiku a ubytování v Novohradských horách. Charakteristika, historie, mapa, příroda a diskuze.
Pohraničí
Regionální portál Slavonicko-rakouského pohraničí.
Pomalší.cz
Sdružení obcí. Informace o svazku, regionu a cyklotrasách.
Sdružení pro obnovu Dobrše
Informace o činnosti sdružení, kulturních aktivitách a památkách obce.
Sdružení růže
Zájmové sdružení obcí v jihočeském regionu. Dokumenty, organizace a seznam obcí.
Spolek pro propagaci jižních Čech
Stanovy, členové a činnost sdružení pro zvýšení zájmu o region pro obyvatele a návštěvníky.
Stožecko
Stožec a osady související. Zastupitelstvo a vyhlášky, podněty a inspirace na výlety.
Třeboňsko
Turistika, koupání, rybaření nebo výlety.

Tato kategorie v jiných jazycích: 2

[South_Bohemia_Mozilla]
Poslední změna:
únor 2, 2017 at 20:18:29 UTC
Státy a regiony
Věda
Internetové obchody
Společnost
Sporty
All Languages
Kultura
Obchod a služby
Počítače
Hry
Zdraví
Domov
Zpravodajství
Volný čas
Reference