World Česky Společnost Zdravotně postižení Speciální školy a ústavy
10
Speciální školy a ústavy pro zdravotně postižené.
DÚSP v Tloskově
Centrum pro mentálně postižené lidi. Zajišťuje speciální pedagogiku, psychologickou, lékařskou a sociální diagnostiku.
Dětské centrum Arpida
Centrum pro rehabilitaci dětí a mládeže se zdravotním postižením v Českých Budějovicích.
Dětské integrační centrum Praha4
Sdružení pro aktivní odpočinek a integraci postižených a speciální pedagogické centrum.
Jedličkův ústav a školy
Komplexní výchovně vzdělávací a rehabilitační péči dětem a mládeži s tělesným postižením.
Obchodní akademie, Obchodní škola a Praktická škola
Školy v Janských Lázních pro tělesně postižené.
Speciální škola Svítání o.p.s., Pardubice
Škola pro děti s kombinovaným postižením.
Speciální školy Skuteč
Historie a současnost, akce, výrobky a fotogalerie.
Speciálně pedagogické centrum pro zrakově postižené při Škole J. Ježka
Bezplatné poradenství pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením a pedagogům integrujícím zrakově postižené žáky. Na stránkách naleznete přehled nabízených služeb a poradnu.
Teiresiás
Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky. Informace o studiu, rozvrh výuky, knihovna a vydavatelství, technická podpora, vzdělávací exkurze a sportovní aktivity.
Škola Jaroslava Ježka pro zrakově postižené
Mateřská, základní a praktická škola. Přehled jejích součástí, aktuality, poradna, práce žáků a kontaktní informace.

Tato kategorie v jiných jazycích: 3

[Cuate Mozilla]
Poslední změna:
květen 15, 2016 at 5:24:06 UTC
Společnost
Sporty
All Languages
Kultura
Obchod a služby
Počítače
Hry
Zdraví
Domov
Zpravodajství
Volný čas
Reference
Státy a regiony
Věda
Internetové obchody