Organizace, nadace a spolky sdružující zdravotně postižené.
Agenturu profesního poradenství pro Neslyšící (APPN)
Projekty a služby, porozumění textů, aktuality, přednáška, kurzy, tiskové zprávy a proběhlé akce.
Arkadie
Společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené.
Asociace Polio České Republiky
Hájení a prosazování zájmů osob postižených následky poliomyelitidy
Avaz
Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených
Bona o.p.s.
Pomoc občanům s duševním handicapem k větší nezávislosti a soběstačnosti
Brailcom
Zprostředkovávání důležitých informací slepým a těžce zrakově postiženým
Camphill České Kopisty
Ekofarma pro mentálně postižené v Českých Kopistech
Centrum PKU Vinohrady
Centrum pro fenylketonurii při fakultní nemocnici Královské Vinohrady
Federace rodičů a přátel sluchově postižených
Poradenství por sluchově postižené
Konto Paraple
Konto založené Svazem paraplegiků využité na činnost Centra Paraple ve prospěch lidí ochrnutých po poranění míchy.
Liga za práva vozíčkářů
Hnutí pro dosažení stejných práv a povinností pro občany se zdravotním postižením
Nadace Duha
Integrace osob s mentálním postižením.
Nadace Euronisa
Podpora sociálních, kulturních a vzdělávacích aktivit v Euroregionu Nisa.
Občanské sdružení Svítání
Školící středisko pro hiporehabilitaci se specializací na rehabilitaci neurologických a ortopedických obtíží a na terapii dětí s poruchou chování a učení.
Okamžik
Sdružení pro podporu nejen nevidomých.
Prosaz
Společnost pro socialní rehabilitaci občanů se zdravotním postižením
Společnost pro ranou péči
Nestátní organizace, která poskytuje odborné služby rané péče, podporu a pomoc rodinám ve kterých se narodilo dítě se zrakovým postižením.
TyfloCentrum Olomouc o.p.s.
Služby sociální a tyflotechnické pomoci nevidomým a slabozrakým.
Universium o.p.s.
Poskytování sociálních služeb lidem se zdravotním postižením.
ZdP Elán Opava
Klub českých turistů.

Tato kategorie v jiných jazycích: 13

[Key Mozilla]
Poslední změna:
listopad 3, 2016 at 2:45:05 UTC
Společnost
Sporty
All Languages
Kultura
Obchod a služby
Počítače
Hry
Zdraví
Domov
Zpravodajství
Volný čas
Reference
Státy a regiony
Věda
Internetové obchody