Tato kategorie slouží pro umísťování webů státních institucí. Lze používat diakritiku, ovšem pouze v normě WINDOWS-1250. Redaktoři kategorie jsou vypsáni na konci stránky. Používejte prosím předepsaný tvar odkazu: Zkratka - Plný_název_instituce. Upozornění: Všechny odkazy jsou nejprve ručně ověřeny, proto se neobjeví ihned, ale zhruba do jednoho týdne. Buďte tedy trpěliví, za což vám předem děkujeme. :-)

kategorie 4

Státní správa ČR
Adresář úřadů, statistická data, firmy a databáze.
Bezpečnostní informační služba
Obsahuje zprávy a vyjádření, prezentaci, činnost a zákony.
Ministerstvo dopravy a spojů ČR
Informace o předpisech a provozu silniční, drážní, letecké a vodní dopravy, granty, audity a životní situace.
Ministerstvo kultury
Informace o filmu a státních fondech, církvích, audiovizuální politice, hudbě, umění a památkách.
Ministerstvo obrany
Informace o aktuálních misích, kariéra a vzdělávání, dokumenty a publikace.
Ministerstvo pro místní rozvoj
Informace o evropské, hospodářské, strukturální a regionální politice, územní plánování a stavební řád, bytová politika a cestovní ruch.
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Boj proti korupci, zadávací řízení, sociální zabezpečení, integrace cizinců, mezinárodní vztahy a podpora výzkumu.
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Informace pro veřejnost, právní předpisy, průmysl a stavebnictví, obchod, podpora podnikání, živnostníci, energetika a suroviny, ochrana spotřebitele a instituce.
Ministerstvo vnitra (MV)
Informační servis, služby pro veřejnost, eGovernment a projekty.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Vzdělávací programy, mládež, sport, sociální a dotační programy, EU a zahraničí.
MZ ČR
Ministerstvo zdravotnictví České republiky.
MZe ČR
Ministerstvo zemědělství České republiky.
MZV ČR
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky.
MŽP ČR
Ministerstvo životního prostředí České republiky.
NKÚ ČR
Nejvyšší kontrolní úřad České republiky.
NS ČR
Nejvyšší soud České republiky.
Portál veřejné správy
Informace o České republice, Evropské unii a oblastech veřejné správy.
Pražský hrad
Národní kulturní památka a sídlo prezidenta republiky.
Senát ČR
Senát Parlamentu České republiky.
Sněmovna ČR
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky.
SÚJB ČR
Státní uřad pro jadernou bezpečnost České republiky.
Veřejný ochránce práv - ombudsman
Chrání osoby a jejich práva před nesprávným jednáním úřadů a dalších institucí. Obsahuje návody na řešení životních situací, významná stanoviska členěná dle právních oblastí, publikace, sborníky a informace o veřejném ochránci práv a jeho činnosti včetně návodu pro podání stížnosti.
Vláda ČR
Úřad Vlády České republiky.
ÚOHS ČR
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže České republiky.
ÚOOÚ ČR
Úřad na ochranu osobních údajů České republiky.
Ústavní soud České republiky
Aktuální informace, program jednání, rozhodovací činnost a průvodce řízením o ústavní stížnosti, funkcionáři a soudci, organizace ÚS, veřejné zakázky a přístup k informacím, knihovna a úřední deska.
Úřad pro civilní letectví (ÚCL)
Služby veřejnosti, legislativa, přehled leteckého provozu, personálu a letišť. Návody, formuláře a fotogalerie.
Úřad vlády České republiky
Informování o evropských záležitostech. Granty, poptávky a národní program reforem.
Česká centra
Program a služby příspěvkové organizace rozvíjející dialog se zahraniční veřejností a spoluvytvářející image ČR. Informace o projektech, odkazy a diskuze.
Česká daňová správa
Informace o daňových sazbách, daňové kalkulačky, registry a databáze.
Česká zemědělská a potravinářská inspekce
Orgán státního dozoru znad zdravotní nezávadností, jakostí a řádným označováním potravin.
Český statistický úřad (ČSÚ)
Poskytuje informace o státní ekonomice, pohybu osob, srovnání se zahraničím, vědě a výzkumu.
Český úřad zeměměřický a katastrální
Základní a tematická státní mapová díla v klasické i digitální podobě. Předpisy a dokumenty, katastr nemovitostí, geodetické základy, výzkum, vývoj a nemoforum.

Tato kategorie v jiných jazycích: 49

[Napoleon Mozilla]
Poslední změna:
únor 4, 2017 at 6:35:06 UTC
Společnost
Sporty
All Languages
Kultura
Obchod a služby
Počítače
Hry
Zdraví
Domov
Zpravodajství
Volný čas
Reference
Státy a regiony
Věda
Internetové obchody