In Partnership with AOL
Tato kategorie v jiných jazycích:
 • Adopce na dálku - Charitní projekt zaměřený na pomoc chudým dětem formou podpory jejich vzdělání, aniž by musely opustit vlastní rodinné a kulturní zázemí.
  [!]
 • ADRA - Adventistická humanitární organizace.
  [!]
 • Dobrovolník - Informační a diskusní server pro dobrovolníky.
  [!]
 • Domácí péče ČČK Strakonice - Odborná pomoc pacientům propuštěných z nemocničního léčení, ale i nemocným v domácím ošetření.
  [!]
 • Dárcovská SMS - DMS - Nekomerčním služba, umožňující podpořit vybrané nadace a další neziskové organizace prostřednictvím SMS zpráv.
  [!]
 • Econnect - Web pro občanský sektor, zpravodajství z neziskového sektoru, životního prostředí a sociální oblasti.
  [!]
 • Fulbrightova komise v ČR - Informace o historii a poslání nadace, aktuality a testy.
  [!]
 • Fórum dárců - Organizace usilující o podporu filantropie, zejména nadací, nadačních fondů a firemního dárcovství, zlepšování legislativního prostředí.
  [!]
 • Hnutí Maitri - Solidarita s chudými třetího světa. Adopce srdce a podpora sirotků ve Rwandě a Kongu.
  [!]
 • Kormidlo - Témata občanské společnosti v základních oblastech: lidská práva, sociální rozvoj a pomoc, životní prostředí, kultura, lidská společnost, neziskový sektor.
  [!]
 • Lions Club Czech - Součást celosvětového dobročinného hnutí Lions, sdružující dobrovolníky. Soustředí se na prevenci a léčbu různých onemocnění zraku, především na africkém kontinentě.
  [!]
 • Lions Club Plzeň-City - Proběhlé a připravované akce, výměna mládeže, Lionské hnutí, fotogalerie a členové.
  [!]
 • Lomikámen, o.s. - V berounském regionu napomáhá lidem, kteří prožili psychickou krizi, při zapojování se do běžného života.
  [!]
 • Maltézská pomoc - Pomocná organizace Českého velkopřevorství. Je principielně nezisková, s výrazným sociálním a humanitárním zaměřením. Její činnost je vyvíjena na bázi dobrovolnické služby v nejrůznějších projektech a je řízena profesionálními pracovníky.
  [!]
 • Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 - Působí hlavně v oblasti sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní, příležitostně organizuje nebo podporuje různé počiny na poli péče o lidská práva a rovněž reaguje na aktuální potřeby společnosti.
  [!]
 • Nadace pro transplantace kostní dřeně - Aktuální informace nadace a její grantový program pomoci.
  [!]
 • Nadace správného životního stylu - Aktivní podpora sportovních i jiných aktivit s důrazem na boj proti drogové závislosti mládeže.
  [!]
 • Nadační fond Porozumění - Shromažďuje prostředky k zajištění a podpoře iniciativ přispívajících k vytváření, ochraně a rozvoji lidských práv a sociálních hodnot.
  [!]
 • Naděje - Celkovým rámcem široce rozevřeného komplexu služeb je prevence chudoby a osamělosti, prevence sociálního vyloučení a sociální intervence v případech již vzniklé chudoby a osamělosti a v případech již existujícího sociálního vyloučení včetně jeho extrémní formy, bezdomovství.
  [!]
 • Občanská inspirace - Kroužky, kurzy a volnočasové akce pro děti i dospělé, bezplatná sociálně-právní poradna a přednášky pro terapeuty chráněných dílen.
  [!]
 • Občanské sdružení Naděje pro všechny - Práce s dětmi a mládeží z rizikových sociálních skupin. Fotbalový a taneční klub, muzikál, víkendové výjezdy, filmy a budování dětského domu.
  [!]
 • Open Society Fund Praha - Programy a poslání nadace, grantové uzávěrky a články o činnosti.
  [!]
 • Pomozte dětem - Hlavní cíle sbírkového projektu jsou: zvýšená kvalita života dětí, rovné příležitosti všech dětí a různých skupin dětské populace a fungující rodina nebo alternativní rodinné modely.
  [!]
 • Prev-Centrum - Nezisková organizace zabývající se prevencí a poradenstvím pro děti, mládež a rodiny v obtížných životních situacích.
  [!]
 • Sdružení Česká katolická charita - Přehled domácí péče a činnosti v azylových domech, denních stacionářích, chráněných dílnách a domovech pro seniory.
  [!]
 • Sociální revue - Sociální práce a společenské otázky. Magazín pro sociální pracovníky a studenty sociální práce. Zprávy, teorie a nabídky práce.
  [!]
 • Společnost člověk v tísni - Oblastí humanitárních krizí, podmínky uprchlíků, svědectví o válečných zločinech a vážném porušování lidských práv.
  [!]
 • Vlastní cestou - Stránky občanského sdružení, jehož cílem je pomoc zdravotně handicapovaných osob při integraci do společnosti.
  [!]
 • Červenobílé dny - Veřejná sbírka na podporu hluchoslepým. Doprovodné akce, fotogalerie a tiskové zprávy.
  [!]
 • Člověk v tísni - společnost při České televizi - Statut, výroční zprávy a programy společnosti humanitární pomoci, demokratizace a dodržování lidských práv ve světě.
  [!]
Zkus se stát editorem této kategorie.
[Cuate Mozilla]
Copyright © 1998-2016 AOL Inc. Podmínky použití
Navštivte naše sesterské stránky  mozilla.org | MusicMoz | Wikipedie

Poslední změna: duben 7, 2016 at 13:54:05 UTC - editovat