World Česky Společnost Sociální služby
29
Tato kategorie obsahuje stránky o filantropii - lidumilství, dobročinnosti, dobrovolnictví, charitách a nadacích.
Adopce na dálku
Charitní projekt zaměřený na pomoc chudým dětem formou podpory jejich vzdělání, aniž by musely opustit vlastní rodinné a kulturní zázemí.
ADRA
Adventistická humanitární organizace.
Dobrovolník
Informační a diskusní server pro dobrovolníky.
Domácí péče ČČK Strakonice
Odborná pomoc pacientům propuštěných z nemocničního léčení, ale i nemocným v domácím ošetření.
Dárcovská SMS - DMS
Nekomerčním služba, umožňující podpořit vybrané nadace a další neziskové organizace prostřednictvím SMS zpráv.
Econnect
Web pro občanský sektor, zpravodajství z neziskového sektoru, životního prostředí a sociální oblasti.
Fulbrightova komise v ČR
Informace o historii a poslání nadace, aktuality a testy.
Fórum dárců
Organizace usilující o podporu filantropie, zejména nadací, nadačních fondů a firemního dárcovství, zlepšování legislativního prostředí.
Hnutí Maitri
Solidarita s chudými třetího světa. Adopce srdce a podpora sirotků ve Rwandě a Kongu.
Kormidlo
Témata občanské společnosti v základních oblastech: lidská práva, sociální rozvoj a pomoc, životní prostředí, kultura, lidská společnost, neziskový sektor.
Lions Club Czech
Součást celosvětového dobročinného hnutí Lions, sdružující dobrovolníky. Soustředí se na prevenci a léčbu různých onemocnění zraku, především na africkém kontinentě.
Lions Club Plzeň-City
Proběhlé a připravované akce, výměna mládeže, Lionské hnutí, fotogalerie a členové.
Lomikámen, o.s.
V berounském regionu napomáhá lidem, kteří prožili psychickou krizi, při zapojování se do běžného života.
Maltézská pomoc
Pomocná organizace Českého velkopřevorství. Je principielně nezisková, s výrazným sociálním a humanitárním zaměřením. Její činnost je vyvíjena na bázi dobrovolnické služby v nejrůznějších projektech a je řízena profesionálními pracovníky.
Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97
Působí hlavně v oblasti sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní, příležitostně organizuje nebo podporuje různé počiny na poli péče o lidská práva a rovněž reaguje na aktuální potřeby společnosti.
Nadace pro transplantace kostní dřeně
Aktuální informace nadace a její grantový program pomoci.
Nadace správného životního stylu
Aktivní podpora sportovních i jiných aktivit s důrazem na boj proti drogové závislosti mládeže.
Nadační fond Porozumění
Shromažďuje prostředky k zajištění a podpoře iniciativ přispívajících k vytváření, ochraně a rozvoji lidských práv a sociálních hodnot.
Naděje
Celkovým rámcem široce rozevřeného komplexu služeb je prevence chudoby a osamělosti, prevence sociálního vyloučení a sociální intervence v případech již vzniklé chudoby a osamělosti a v případech již existujícího sociálního vyloučení včetně jeho extrémní formy, bezdomovství.
Občanská inspirace
Kroužky, kurzy a volnočasové akce pro děti i dospělé, bezplatná sociálně-právní poradna a přednášky pro terapeuty chráněných dílen.
Občanské sdružení Naděje pro všechny
Práce s dětmi a mládeží z rizikových sociálních skupin. Fotbalový a taneční klub, muzikál, víkendové výjezdy, filmy a budování dětského domu.
Open Society Fund Praha
Programy a poslání nadace, grantové uzávěrky a články o činnosti.
Pomozte dětem
Hlavní cíle sbírkového projektu jsou: zvýšená kvalita života dětí, rovné příležitosti všech dětí a různých skupin dětské populace a fungující rodina nebo alternativní rodinné modely.
Prev-Centrum
Nezisková organizace zabývající se prevencí a poradenstvím pro děti, mládež a rodiny v obtížných životních situacích.
Sdružení Česká katolická charita
Přehled domácí péče a činnosti v azylových domech, denních stacionářích, chráněných dílnách a domovech pro seniory.
Sociální revue
Sociální práce a společenské otázky. Magazín pro sociální pracovníky a studenty sociální práce. Zprávy, teorie a nabídky práce.
Vlastní cestou
Stránky občanského sdružení, jehož cílem je pomoc zdravotně handicapovaných osob při integraci do společnosti.
Červenobílé dny
Veřejná sbírka na podporu hluchoslepým. Doprovodné akce, fotogalerie a tiskové zprávy.
Člověk v tísni - společnost při České televizi
Statut, výroční zprávy a programy společnosti humanitární pomoci, demokratizace a dodržování lidských práv ve světě.

Tato kategorie v jiných jazycích: 18

[Cuate Mozilla]
Poslední změna:
leden 5, 2017 at 10:05:04 UTC
Společnost
Sporty
All Languages
Kultura
Obchod a služby
Počítače
Hry
Zdraví
Domov
Zpravodajství
Volný čas
Reference
Státy a regiony
Věda
Internetové obchody