Tato kategorie obsahuje stránky zabývající se problematikou lidských práv a svobod v jakýchkoliv podobách.

kategorie 1

3 minuty stačí
Petice za 3 nespravedlivě vězněné.
ACAT Česká republika
Hnutí křesťanů za odstranění mučení. Součást mezinárodní organizace křesťanů ACAT (Action des Chrétiens pour l´abolition de la torture).
Acorus
Pomoc ženám - obětem domácího násilí a jejich dětem.
Agentura Koniklec
Občanské sdružení pro lidská práva a životní prostředí. Projekty a videotéka.
Amnesty International
Celosvětové hnutí pro mezinárodně uznaná lidská práva.
Antifašistická akce - Antifa (AFA)
Organizace, zabývající se propagačními, informačními a praktickými formami boje s neonacismem a ultrapravicí.
Armáda spásy
Občanské sdružení s českými i zahraničními odborníky. Péče o bezdomovce, staré a nemocné občany, matky s dětmi, děti a mládež.
BONA
Podpora, informace, rady a orientace v systému záchranné sítě státních i nestátních služeb v České republice.
CSI - křesťanská organizace pro lidská práva
Mezinárodní křesťanská solidarita - nevládní, nezávislé a neziskové sdružení hájící právo na vyznání.
Dialog
Občanské sdružení, členská organizace mezinárodního Humanistického hnutí. Cílem činnosti je podpora a šíření humanistických myšlenek, ochrana lidských práv a rozvoj občanské společnosti různými formami kulturních a společenských činností.
Dětské krizové centrum
Prevence a diagnostika syndromu CAN - syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte.
Ekologický právní servis
Nevládní, nekomerční a nepolitická organizace právníků a studentů práv, hájící práva občanů a životního prostředí v České republice právní cestou.
Feminismus
Nezávislý magazín o ženách, mužích, feminismu a gender studies.
Feminismus: ideologie směřující k totalitarismu
Postavení ženy ve společnosti od starověku po současnost, a zamyšlení se nad požadavky feministek a nad možnými důsledky.
Feministická skupina 8. Března
Pojednání a články o feminismu, vztazích ženy a kultury, násilí na ženách s archivem.
Fond ohrožených dětí
Občanské sdružení na pomoc týraným, zanedbávaným, zneužívaným opuštěným nebo jinak sociálně ohroženým dětem, s působností na celém území České republiky.
Férová nemocnice
Srozumitelné a ucelené informace o právech pacientů a medicínském právu.
Hnutí na obranu majitelů realit (HOMR)
Nepolitické hnutí sdružující majitele realit v České republice a další členy usilující o prosazování společných požadavků.
Hnutí Pro život
Umělé potraty, antikoncepce, umělé oplození, eutanázie, demografie a adopce.
Hospice - alternativa dystanazie i eutanazie
Veřejné mínění, zkušenost z hospiců a praxe.
Kampaň proti domácímu násilí na ženách
Zodpovězení nejčastějších otázek, obrana, podpora a kontakty.
Konzultační středisko pro ženské projekty
Poradenství ženským projektům a organizacím v oblasti ženských lidských práv a vydávání publikací.
Legalizace konopí
Občanského Sdružení za Legální Konopí (OSLíK). Léčebné využití, technické využití, drogová politika a odkazy.
Liga lidských práv
Zprávy, dokumenty a analýzy neziskové organizace zabývající se ochranou lidských práv.
Liga proti domácímu násilí
Rady, doporučení a on-line poradna.
Linka bezpečí
Pomoc pro děti a dospívající při řešení svých problémů.
Občanská komise za lidská práva - CCHR
Vyšetřování zneužívání lidských práv v psychiatrii.
Poradna pro občanství, občanská a lidská práva
Právní poradenský servis a analýza pro potřeby jednotlivců, nevládních organizací i pracovníků státní správy, pobyt cizinců, diskriminace a rovné příležitosti.
Sdružení nájemníků ČR
Zprávy a informace pro spotřebitele, právnický rychlokurs, regionální zastoupení a přehled tisku.
Svoboda pro Bělorusko
Podpora demokratických změn v Bělorusku.
Tolerance
Etnické konflikty, porušování lidských práv, netolerance, nacionalismus, rasismus a špatné ekologické povědomí.
ZERA Rájec
Občanské sdružení jako obrana proti páchnoucímu chovu vepřů v těsné blízkosti rodinných domů v ulici Na Výsluní. Činnost společnosti a přístup státních orgánů.
Český a slovenský svět
Eutanazie v Česku.
Český helsinský výbor
Nevládní nezisková organizace pro lidská práva. Je členem Mezinárodní helsinské federace pro lidská práva (IHF).

Tato kategorie v jiných jazycích: 22

[Graduate_Mozilla]
Poslední změna:
květen 1, 2016 at 5:35:07 UTC
Společnost
Sporty
All Languages
Kultura
Obchod a služby
Počítače
Hry
Zdraví
Domov
Zpravodajství
Volný čas
Reference
Státy a regiony
Věda
Internetové obchody