Zahrnuje stránky organizací zabývajících se převážně problematikou životního prostředí.

Další informace: 1

Alkazar
Prezentace karlštejnské části ČSOP. Strážní služba, brigády, odborná a osvětová činnost.
Brontosauří ekocentrum Zelený klub
Organizace, která se snaží šířit objektivní informace o životním prostředí, přinášet nápady a rady k šetrnějšímu chování k životnímu prostředí.
Calla
Sdružení pro záchranu prostředí, ochranu přírody a krajiny nejen na jihu Čech. Energetika a doprava.
Depeše.cz
Pohled na činnost Českého svazu ochránců přírody z jiného úhlu. Mýty a pověry, náměty, zpravodaje a galerie.
Děti Země
Sdružení zabývající se problematikou přírody a krajiny, dopravy, toxických látek, ekovýchovy a pomoci místním lidem.
Greenpeace
Česká pobočka celosvětové ekologické organizace. Toxické znečištění, genetické manipulace, jaderná energie, ochrana klimatu a živočichů.
Hnutí Brontosaurus
Ochrana životního prostředí a krajiny, ochrana a záchrana přírodních, kulturních a historických památek, projekty a kalendář akcí.
Hnutí Duha
Hnutí věnujícího se klíčovým ekologickým oblastem jako energie, recyklace odpadu, ochrana přírody a krajiny. Seznam poboček, reklamní předměty a média.
Jihočeské matky
Sdružení ve věci jaderné elektrárny Temelín a dalších přírodních a kulturních hodnot jihočeské krajiny.
Jizerka
Informační středisko ČSOP, fakta o sdružení, Jizerské hory a naučná stezka.
Kyjský občanský klub
Sdružení občanů kyjských čtvrtí, kterým není lhostejný stav životního prostředí.
Liga ekologických alternativ
Občanské sdružení usilující o trvale udržitelnou energetiku a ekologické zemědělství, šetrnější k přírodě i k člověku.
Nadace partnerství - Greenways
Oživení komunitního života v obcích a městech pomocí budování zelených koridorů a stezek kulturního dědictví.
Nesehnutí
Nezávislé sociálně ekologické hnutí. Organizace zabývající se vedením ekologických kampaní, kampaní na ochranu lidských práv i práv zvířat.
Polabské sdružení ochránců přírody
Nezisková organizace zabývající se ochranou přírody a volně žijících živočichů.
Společnost pro krajinu
Multioborové konference a výstavy usilující o probouzení vztahu a komplexního přístupu k české krajině.
Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj občanského sdružení zabývajícího se hledáním cest trvale udržitelného rozvoje.
Společnost přátel přírody Čmelák
Soutěže, akce pro dobrovolníky a veřejnost.
Zelené bydlení
Občanské sdružení prosazující trvale udržitelný rozvoj v každodenním životě.
Zelený dědek
Občanské sdružení, které je zaměřeno na ochranu přírody a rozvoj občanské společnosti Ašska.
Země především
Informace a novinky z oblasti ochrany přírody, ekologie, lidských práv a boje proti ekonomické globalizaci.
Čisté Šlapanice
Občanské sdružení, které se dlouhodobě zabývá kvalitou života ve Šlapanicích a s tím spojenou problematikou.

Tato kategorie v jiných jazycích: 16

[Recycle_Mozilla_1]
Poslední změna:
březen 11, 2014 at 23:06:20 UTC
Společnost
Sporty
All Languages
Kultura
Obchod a služby
Počítače
Hry
Zdraví
Domov
Zpravodajství
Volný čas
Reference
Státy a regiony
Věda
Internetové obchody