In Partnership with AOL
Další informace:
Tato kategorie v jiných jazycích:
 • Alkazar - Prezentace karlštejnské části ČSOP. Strážní služba, brigády, odborná a osvětová činnost.
  [!]
 • Brontosauří ekocentrum Zelený klub - Organizace, která se snaží šířit objektivní informace o životním prostředí, přinášet nápady a rady k šetrnějšímu chování k životnímu prostředí.
  [!]
 • Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, ochranu přírody a krajiny nejen na jihu Čech. Energetika a doprava.
  [!]
 • Depeše.cz - Pohled na činnost Českého svazu ochránců přírody z jiného úhlu. Mýty a pověry, náměty, zpravodaje a galerie.
  [!]
 • Děti Země - Sdružení zabývající se problematikou přírody a krajiny, dopravy, toxických látek, ekovýchovy a pomoci místním lidem.
  [!]
 • Greenpeace - Česká pobočka celosvětové ekologické organizace. Toxické znečištění, genetické manipulace, jaderná energie, ochrana klimatu a živočichů.
  [!]
 • Hnutí Brontosaurus - Ochrana životního prostředí a krajiny, ochrana a záchrana přírodních, kulturních a historických památek, projekty a kalendář akcí.
  [!]
 • Hnutí Duha - Hnutí věnujícího se klíčovým ekologickým oblastem jako energie, recyklace odpadu, ochrana přírody a krajiny. Seznam poboček, reklamní předměty a média.
  [!]
 • Jihočeské matky - Sdružení ve věci jaderné elektrárny Temelín a dalších přírodních a kulturních hodnot jihočeské krajiny.
  [!]
 • Jizerka - Informační středisko ČSOP, fakta o sdružení, Jizerské hory a naučná stezka.
  [!]
 • Kyjský občanský klub - Sdružení občanů kyjských čtvrtí, kterým není lhostejný stav životního prostředí.
  [!]
 • Liga ekologických alternativ - Občanské sdružení usilující o trvale udržitelnou energetiku a ekologické zemědělství, šetrnější k přírodě i k člověku.
  [!]
 • Nadace partnerství - Greenways - Oživení komunitního života v obcích a městech pomocí budování zelených koridorů a stezek kulturního dědictví.
  [!]
 • Nesehnutí - Nezávislé sociálně ekologické hnutí. Organizace zabývající se vedením ekologických kampaní, kampaní na ochranu lidských práv i práv zvířat.
  [!]
 • Polabské sdružení ochránců přírody - Nezisková organizace zabývající se ochranou přírody a volně žijících živočichů.
  [!]
 • Společnost pro krajinu - Multioborové konference a výstavy usilující o probouzení vztahu a komplexního přístupu k české krajině.
  [!]
 • Společnost pro trvale udržitelný život - Zpravodaj občanského sdružení zabývajícího se hledáním cest trvale udržitelného rozvoje.
  [!]
 • Společnost přátel přírody Čmelák - Soutěže, akce pro dobrovolníky a veřejnost.
  [!]
 • Zelené bydlení - Občanské sdružení prosazující trvale udržitelný rozvoj v každodenním životě.
  [!]
 • Zelený dědek - Občanské sdružení, které je zaměřeno na ochranu přírody a rozvoj občanské společnosti Ašska.
  [!]
 • Země především - Informace a novinky z oblasti ochrany přírody, ekologie, lidských práv a boje proti ekonomické globalizaci.
  [!]
 • Čisté Šlapanice - Občanské sdružení, které se dlouhodobě zabývá kvalitou života ve Šlapanicích a s tím spojenou problematikou.
  [!]
Zkus se stát editorem této kategorie.
Copyright © 1998-2016 AOL Inc. Podmínky použití
Navštivte naše sesterské stránky  mozilla.org | MusicMoz | Wikipedie

Poslední změna: březen 11, 2014 at 23:06:20 UTC - editovat