Advokát Durdilová Eva, Mgr.
Zaměření AK, tarify, formuláře, kontakty a představení.
Advokát JUDr. Zuzana Císařová
Poskytuji právní služby – poradenská a konzultační činnost, odborné posudky, jednání se státnimi institucemi, vymáhání pohledávek, zastoupení v soudních sporech atp.. Specializuji se na práva duševního zdraví a ochranu osobnosti.
Advokátní kancelář Brno, JUDr. Pavel Fojta, advokát
Advokátní kancelář Brno, komplexní právní a advokátní služby, JUDr. Pavel Fojta, advokát, Brno, Drobného 34. Právník pro Brno a okolí.
Advokátní kancelář Klimešová, Klimeš
Zaměření AK na občanské, obchodní, pracovní, rodinné, trestní, konkursní a insolvenční právo. Jednacími jazyky jsou čeština, polština, němčina a angličtina.
Advokátní kancelář Praha - JUDr. Martin Doubrava, Ph.D.
Advokátní kancelář JUDr. Martina Doubravy, Ph.D. nabízí zkušenosti z praktického výkonu právních služeb v advokacii od r. 1989. Advokátní kancelář nabízí právní služby ve všech oborech platného práva České republiky.
AK Allgaier, Jušta & Partner
Zaměření na obchodní, korporátní a občanské právo, hospodářskou soutěž, průmyslové vzory a právo ochranných známek. České, německé a evropské právo.Zastoupení pro Ukrajinu.
AK Hartmann, Jelínek, Vališ, Vych a partneři
Právní služby, člen sdružení Alliance of Business Lawyers - ABL, které poskytuje odbornou právní pomoc (jednání, smlouvy, soudní řízení, žaloby, obhajoba) i mimo ČR.
AK Mgr. Náplava, Mojmír
Advokátní kancelář se zaměřením na obchodní, občanské, správní, pracovní a trestní právo, nemovitosti a právní vztahy k nim. Zvláštní specializace a služby: mediální právo, IT právo, softwarové a autorské právo, rozhodčí řízení, krizové řízení a mediace.
Attorney.cz
Stránky advokátů zaměřených především na obchodní právo.
Holub Josef, JUDr.
Komplexní právní služby ve všech oborech platného práva.
Hora Jiří, Mgr. Ing.
Kancelář se sídlem v Brně poskytuje veškeré právní služby.
JUDr. Bohumír Janeček - advokát
JUDr. Bohumír Janeček - advokátní kancelář Ostrava - obchodní právo, občanské právo, rodinné právo
JUDr. Pavel Breda, Advokátní kancelář
Advokátní kancelář JUDr. Pavel Breda poskytuje komplexní právní služby se zaměřením na obchodní, občanské, pracovní, trestní, správní, autorské právo, smluvní agendu. Právní poradenství v právu českém, německém a EU v jazyce českém, německém, anglickém, italském a ruském.
Karlín Lubomír, JUDr.
Advokátní kancelář specializující se na oblast obchodního práva se zvláštním zaměřením na problematiku realit a veřejných vodovodů a kanalizací.
Kvasnica Karel, Mgr.
Nabízí komplexní právní služby se zaměřením na vypracovávání smluv, sepis žalob a exekuce.
Machánek, Zach a partneři
Poskytuje právní konzultace ve všech oblastech českého a unitárního práva.
Orlet, Zahnáš & partner
Právní služby, fotogalerie a dokumenty.
Vaníček Jiří, JUDr.
Nabízí kompletní právní služby v oborech občanského, obchodního, pracovního a trestního práva i speciální právní služby.

Tato kategorie v jiných jazycích: 22

[Tug o' War Mozilla]
Poslední změna:
prosinec 22, 2016 at 1:05:05 UTC
Společnost
Sporty
All Languages
Kultura
Obchod a služby
Počítače
Hry
Zdraví
Domov
Zpravodajství
Volný čas
Reference
Státy a regiony
Věda
Internetové obchody