Duševní vlastnictví je majetek nehmotné povahy, který je výsledkem procesu lidského myšlení. Lze mezi něj zařadit souhrny více či méně originálních myšlenek, námětů, návodů a řešení, jak měnit či pozměňovat okolní či vnitřní svět člověka. Za duševní vlastnictví však lze považovat jen to, co je jedinečné, neopakovatelné a dostatečně originální. Pod pojem duševní vlastnictví patří: - autorské právo, práva související a právo pořizovatele databáze - průmyslová práva - ochrana výsledků technické tvůrčí činnosti (vynálezy a užitné vzory), předmětů průmyslového výtvarnictví (průmyslové vzory), práva na označení (ochranné známky) a konstrukční schémata polovodičových výrobků (topografie polovodičových výrobků)

kategorie 2

Evropská komise: Vaše Evropa: Duševní vlastnictví
Přehled právních požadavků, boj proti padělání a pirátství, orgány pro ochranu duševního vlastnictví i v zahraničí, registrace a zdroje.
Informační systém prosazování práv z duševního vlastnictví
Průmyslové právo a právo autorské, instituce, kompetence, právní předpisy a registry, výukové materiály, školení, metodiky a judikáty.
Praxe ochrany duševního vlastnictví v EU (se zaměřením na průmyslová práva)
Prezentace JUDr. Tomáše Dobřichovského, PhD., na téma získání ochrany a vynucování práv k duševnímu vlastnictví. [PPT]
Úřad průmyslového vlastnictví
Průmyslová práva a online databáze, eurorubrika, publikace a rady.
Úřad průmyslového vlastnictví - příručka: Ochrana duševního vlastnictví
Obsahuje podrobný přehled systému a významu ochrany, jeho řízení a nákladů. [pdf]

Tato kategorie v jiných jazycích: 6

[DeVry_Mozilla]
Poslední změna:
leden 15, 2013 at 6:54:03 UTC
Společnost
Sporty
All Languages
Kultura
Obchod a služby
Počítače
Hry
Zdraví
Domov
Zpravodajství
Volný čas
Reference
Státy a regiony
Věda
Internetové obchody