Tato kategorie shromažďuje odkazy na stránky spojené s právem včetně právních firem, informacích o právních předpisech, právních dokumentech, publikacích a technologiích a dalších službách právnického charakteru.

kategorie 4

Další informace: 1

Asociace poškozených
Právní zastoupení, náhradní vozidla, opravy vozidel a odškodnění.
Autorizovaná konverze
Informace o autorizované konverzi listinných dokumentů do elektronických a naopak.
BONA
Podává snadno dosažitelné informace, rady a podporu poskytovanou při zaručení úplné anonymity volajícího.
Epravo
Články o právní teorii a doktrínách, poradna a praktické informace, nabídka dálkových kurzů, slovník pojmů . Zatoupena většina odvětví práva.
Iuridictum
Monotematická internetová encyklopedie obsahující jak obecné výklady práva, tak informace se zvláštním zaměřením na situaci v České republice.
Konsulta
Aplikované poradenství pro podnikatele k ochraně právních jistot. Fórum, směrnice, smlouvy a zákony.
Ústav práva a právní vědy
Činnosti navazující na tradice evropského učení, myšlení a v souladu s Ústavou České republiky na nedotknutelné hodnoty lidské důstojnosti a svobody.
Ústav státu a práva AV ČR
Aktuality, přehled akcí, názory a galerie, historie ústavu a jeho struktura a poslání, výzkum, projekty, knihovna, časopisy Právník a České právo, soudní systém, vzdělávání, instituce a spolky.
Český právnický informační a publikační prostor
Legislativa, záměry a povšechny zákony.

Tato kategorie v jiných jazycích: 41

[Tug o' War Mozilla]
Poslední změna:
prosinec 22, 2016 at 1:05:05 UTC
Společnost
Sporty
All Languages
Kultura
Obchod a služby
Počítače
Hry
Zdraví
Domov
Zpravodajství
Volný čas
Reference
Státy a regiony
Věda
Internetové obchody