World Česky Společnost Organizace a spolky
37
Tato kategorie slouží pro umísťování webů nestátních organizací. Lze používat diakritiku, ovšem pouze v normě WINDOWS-1250. Redaktoři kategorie jsou vypsáni na konci stránky. Upozornění: Všechny odkazy jsou nejprve ručně ověřeny, proto se neobjeví ihned, ale zhruba do jednoho týdne. Buďte tedy trpěliví, za což vám předem děkujeme. :-)

kategorie 4

14. TSP Zeměpisná společnost "Po cestách vlasti"
Skupina zaměřená na turistiku a celoroční práci s dětmi. Přehled schůzek, kruh přátel ZS, pohorka a archiv.
AICM ČR
Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež ČR. Informace, adresáře, dokumenty a kalendáře akcí.
Asociace debatních klubů ČR
Byrokracie a dokumenty, cíle, čísla a fotogalerie, historie, možnosti zapojení, kalendář budoucích akcí, metodické okénko, orgány ADK a rozhodčí.
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí
Informační stránky této organizace, obsahující přehled činností, poradenskou službu a kalendář akcí.
Asociace technických diagnostiků
Nezávislá odborná organizace, která sdružuje odborně pracující v technické diagnostice.
Bezkorupce
Projekt občanského sdružení Oživení, zabývající se konfliktem zájmů a korupcí ve veřejné správě, kontrolou majetkových přiznání, veřejných zakázek a financování politických stran.
Centrální registr dlužníků
Největší globální registr bonity ekonomických subjektů spravován nevládní nadnárodní společností.
Dramatická výchova
Občanské sdružení s celostátní působností mapující tento obor.
Instruktoři Brno
Otevřená skupina mladých lidí, kteří se snaží žít aktivně.
Lungta
Akce, dokumenty a sbírky občanského sdružení pro podporu Tibetu.
Moje múza
Dobrovolné sdružením občanů, které vzniklo z potřeby podporovat nové a mladé tvůrce alternativních a menšinových směrů hudební tvorby, výtvarného umění, literatury a dalších uměleckých aktivit.
Nadace Via
Organizace, která podporuje a posiluje aktivní účast veřejnosti na rozvoji demokratické společnosti v České republice.
Neziskovky
Informační a servisní centrum pro neziskové organizace. Legislativa, finance a podpůrné kampaně.
Občanské sdružení chalupění
Dobrovolné, nepolitické, samostatné společenství osob, které se chtějí podílet na záchraně a obnově kulturního dědictví zejména v regionu pod Jestřebími horami.
Ostříží hlídka
Seskupení lidí, kteří se nebojí si pořádně užít.
Pionýr
Sdružení dětí a mládeže. Obsahuje akce, dokumenty, historii a hry, stránky oddílů, rejstřík a servis.
Prázdninová škola Lipnice
Občanské sdružení usilující o všestranný rozvoj osobnosti člověka.
Sdružení pěstounských rodin
Informace pro všechny zájemce o náhradní rodinnou péči.
Užitečný život
Občanské sdružení podporující osobní rozvoj mladých lidí se zdravotním postižením i bez něj. Zážitkové kurzy, akce v přírodě, cestování a podpora studia lidí s postižením na Univerzitě Karlově.
Veliká Lóže České republiky
Provolání o obnovení činnosti, seznam lóží a popis zednářství.
Česká Konference - Osud nebo naděje?
Informace o konání 1.ročníku České konference, Otázka lidské společnosti 2009-2019 - Osud nebo naděje?, ve dnech 21.-22.3.2009 v Poděbradech.
Česká společnost pro systémovou integraci
Organizace, která sdružuje organizace a jednotlivce dodávající nebo využívající informační technologie a informační služby.
Česká tábornická unie
Občanské sdružení zaměřené na tramping a tábornictví. Pořádá různé akce, koncerty, tábory, folkovou soutěž Brána a festival Trampská Porta.

Tato kategorie v jiných jazycích: 48

[Sunflower Mozilla]
Poslední změna:
červenec 29, 2016 at 5:24:03 UTC
Společnost
Sporty
All Languages
Kultura
Obchod a služby
Počítače
Hry
Zdraví
Domov
Zpravodajství
Volný čas
Reference
Státy a regiony
Věda
Internetové obchody