In Partnership with AOL
Tato kategorie v jiných jazycích:
 • 14. TSP Zeměpisná společnost "Po cestách vlasti" - Skupina zaměřená na turistiku a celoroční práci s dětmi. Přehled schůzek, kruh přátel ZS, pohorka a archiv.
  [!]
 • AICM ČR - Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež ČR. Informace, adresáře, dokumenty a kalendáře akcí.
  [!]
 • Asociace debatních klubů ČR - Byrokracie a dokumenty, cíle, čísla a fotogalerie, historie, možnosti zapojení, kalendář budoucích akcí, metodické okénko, orgány ADK a rozhodčí.
  [!]
 • Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí - Informační stránky této organizace, obsahující přehled činností, poradenskou službu a kalendář akcí.
  [!]
 • Asociace technických diagnostiků - Nezávislá odborná organizace, která sdružuje odborně pracující v technické diagnostice.
  [!]
 • Bezkorupce - Projekt občanského sdružení Oživení, zabývající se konfliktem zájmů a korupcí ve veřejné správě, kontrolou majetkových přiznání, veřejných zakázek a financování politických stran.
  [!]
 • Centrální registr dlužníků - Největší globální registr bonity ekonomických subjektů spravován nevládní nadnárodní společností.
  [!]
 • Dramatická výchova - Občanské sdružení s celostátní působností mapující tento obor.
  [!]
 • Instruktoři Brno - Otevřená skupina mladých lidí, kteří se snaží žít aktivně.
  [!]
 • Lungta - Akce, dokumenty a sbírky občanského sdružení pro podporu Tibetu.
  [!]
 • Moje múza - Dobrovolné sdružením občanů, které vzniklo z potřeby podporovat nové a mladé tvůrce alternativních a menšinových směrů hudební tvorby, výtvarného umění, literatury a dalších uměleckých aktivit.
  [!]
 • Nadace Via - Organizace, která podporuje a posiluje aktivní účast veřejnosti na rozvoji demokratické společnosti v České republice.
  [!]
 • Neziskovky - Informační a servisní centrum pro neziskové organizace. Legislativa, finance a podpůrné kampaně.
  [!]
 • Občanské sdružení chalupění - Dobrovolné, nepolitické, samostatné společenství osob, které se chtějí podílet na záchraně a obnově kulturního dědictví zejména v regionu pod Jestřebími horami.
  [!]
 • Ostříží hlídka - Seskupení lidí, kteří se nebojí si pořádně užít.
  [!]
 • Pionýr - Sdružení dětí a mládeže. Obsahuje akce, dokumenty, historii a hry, stránky oddílů, rejstřík a servis.
  [!]
 • Prázdninová škola Lipnice - Občanské sdružení usilující o všestranný rozvoj osobnosti člověka.
  [!]
 • Sdružení pěstounských rodin - Informace pro všechny zájemce o náhradní rodinnou péči.
  [!]
 • Sdružení Virtus - Cílem je výchovná práce s dětmi a mládeží, zejména ze sociálně slabých a neúplných rodin, směřující k zdravému a dobrému životu, založená na etických a morálních hodnotách.
  [!]
 • Užitečný život - Občanské sdružení podporující osobní rozvoj mladých lidí se zdravotním postižením i bez něj. Zážitkové kurzy, akce v přírodě, cestování a podpora studia lidí s postižením na Univerzitě Karlově.
  [!]
 • Veliká Lóže České republiky - Provolání o obnovení činnosti, seznam lóží a popis zednářství.
  [!]
 • Česká Konference - Osud nebo naděje? - Informace o konání 1.ročníku České konference, Otázka lidské společnosti 2009-2019 - Osud nebo naděje?, ve dnech 21.-22.3.2009 v Poděbradech.
  [!]
 • Česká společnost pro systémovou integraci - Organizace, která sdružuje organizace a jednotlivce dodávající nebo využívající informační technologie a informační služby.
  [!]
 • Česká tábornická unie - Občanské sdružení zaměřené na tramping a tábornictví. Pořádá různé akce, koncerty, tábory, folkovou soutěž Brána a festival Trampská Porta.
  [!]
Zkus se stát editorem této kategorie.
[Sunflower Mozilla]
Copyright © 1998-2016 AOL Inc. Podmínky použití
Navštivte naše sesterské stránky  mozilla.org | MusicMoz | Wikipedie

Poslední změna: prosinec 12, 2014 at 6:15:03 UTC - editovat