Levák je osoba, která má levou ruku obratnější než pravou, tedy opačně, než je obvyklé. Leváctví (sinistralita, left-handedness) se někdy nazývá též levorukost, obrácená lateralita bývá však pozorovatelná také ve funkci nohou (dominantní noha se používá ke kopání), zraku nebo sluchu. Dominance může být nejen funkční, ale může se projevit i na tvaru orgánů. Levák častěji používá levou ruku při manipulaci s předměty a podobných činnostech a levou rukou se učí psát snadněji než pravou. V minulosti bývalo leváctví závažným sociálním handicapem a převažovala tendence leváky i násilně přeučovat na praváky (v Československu byla tato snaha oficiálně zavržena v roce 1967). Protože toto přeučování není zcela úspěšné a působí neúměrné riziko škod na duševním zdraví, v dnešní době jsou v moderní společnosti leváci akceptováni a mnohé výrobky jsou jim přizpůsobovány.
Levorukým
Obsahuje informace o problémech a otázky související s převáděním na pravou ruku.
Prolevaky.cz
Informace a obchod, články, dotazy, zábava a Klub leváků.
Wikipedie: Levák
Výskyt u lidí a zvířat, biologie laterality, výskyt ve společnosti a historie přeučování.
Máme doma leváka
O diagnostice a přecvičování leváků. (March 19, 2001)

Tato kategorie v jiných jazycích: 6

[Esperanto Mozilla]
Poslední změna:
září 3, 2007 at 2:06:31 UTC
Společnost
Sporty
All Languages
Kultura
Obchod a služby
Počítače
Hry
Zdraví
Domov
Zpravodajství
Volný čas
Reference
Státy a regiony
Věda
Internetové obchody