...je tradiční označení dějinné epochy mezi koncem starověku a antické civilizace a začátkem novověku, které se poprvé objevilo v období renesance. Středověk je obvykle ohraničen pádem Západořímské říše v roce 476 a objevením Ameriky Kryštofem Kolumbem roku 1492 či zveřejněním 95 tezí Martinem Lutherem roku 1517.
Centrum medievistických studií
Vědecká instituce zaměřená na výzkum středověku a podporu doktorandských programů. Informace o pracovišti, jeho činnosti, projektech a zaměstnancích.
Husité
Stručná historie, přehled v datech, husitská víra, bitvy a tažení, válečnictví, vojenské jednotky a výzbroj, rejstřík osob a pojmů, galerie, Husité v knihách, filmu a písních.
Středověk
České a evropské dějiny, hrady, Přemyslovci, umění, život ve středověku a dobové dokumenty.
Sv. Jan Nepomucký
Jeho život a umučení ve světle současné historie a antropologie.
Wikipedie: Byzantská říše
Pojmenování a charakteristika říše, státoprávní pojetí a dějiny Byzance.
Wikipedie: Středověk
Charakteristika a periodizace období.

Tato kategorie v jiných jazycích: 13

[Pi_Psi_Mozilla]
Poslední změna:
srpen 6, 2011 at 19:35:33 UTC
Společnost
Sporty
All Languages
Kultura
Obchod a služby
Počítače
Hry
Zdraví
Domov
Zpravodajství
Volný čas
Reference
Státy a regiony
Věda
Internetové obchody