Barbora - hornický spolek Jáchymov
Věnované historii hornictví v jáchymovském regionu, táborům nucených prací, jáchymovskému peklu a výstavbě hornického skanzenu.
Bratrstvo Keltů
Občanské sdružení. Zpravodaj, členství, festival Beltine a akce.
Castellum
Sdružení pro záchranu a využití historických objektů.
Heraldická společnost v Praze
Společnost, ve které se už 27 let scházejí zájemci o heraldiku.
Hraničářský pluk 6
Oficiální stránky Historicko-vojenského klubu Brno zabývajícího se historií československé předmnichovské armády do roku 1938.
Indian Corral
Sdružení věnující se oživlé historii severoamerických indiánů.
Jihlavský Netopýr
Organizace pro zachování historického podzemí.
Jilocasin
Stránky spolku lidí točících se okolo fantasy a historie.
Klub Augusta Sedláčka
Klub milovníků památek a následovníků Augusta Sedláčka. Ze života klubu, časopis Hláska, ankety a diskuse.
Klub přátel hradu Rokštejn
Stránka všech minulých, současných i budoucích účastníků archeologikého výzkumu hradu Rokštejn.
Klub vojenského muzea na demarkační linii v Rokycanech
Klub spojující lidi kolem vojenské historické techniky, výzbroje a výstroje od roku 1930 do součastnosti.
Klub za historickou Polnou
Záchrana, ochrana, propagace, výzkum a dokumentace historických a kulturních památek Polné.
Klub českého pohraničí
Nezisková vlastenecká organizace.
Kostel Sýčina
Občanské sdružení založené na záchranu kostela Svatého Václava v Sýčině.
Kroužek pro dějiny raného novověku
Klub si klade za cíl seznámit odbornou i laickou veřejnost se závěry bádání v časovém rozmezí raného novověku.
Matice Moravská
Stanovy a dějiny nejstaršího vědeckého spolku na Moravě.
Rudolfovský spolek Patriot
Společenství zájemců o propagaci kultury, vlastivědy, historie a historických památek města Rudolfova a jižních Čech.
Samuel
Historické trhové divadlo, výrova koření a šperků, předvádění řemesel.
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Stránky představují činnost sdružení a zároveň významnou mezinárodní akci Dny evropského dědictví.
Sdružení historiků České republiky
Stránky dobrovolné organizace, sdružující pracovníky historických oborů, učitele, studenty a vážné zájemce o obor historie.
Sdružení historiků ČR
Sdružení historiků ČR - studentského odboru v Hradci Králové.
Slavkovská císařská garda
Domovská stránka klubu vojenské historie z období vlády císaře Napolenona I.
Sokolnictví a dravci
Stránky věnované historickému sokolnictví provozovanému na hradech Sychrov a Kost.
Společnost 89
Cílem společnosti je důstojná prezentace společenských změn nastartovaných událostmi 17. listopadu 1989.
Společnost Barbora
Muzeum těžby a dopravy vápence - Skanzen Solvayovy lomy. Úzkorozchodná železnice, obrázky ze skanzenu a historie těžby vápence v Českém krasu.
Společnost pro záchranu a obnovu historických památek
Oficiální stránky tohoto sdružení.
Tejnka - část starého Břevnova
Mapy, fotogalerie, tipy na výlety, informace o činnosti sdružení.
Veritas
Historická společnost pro aktualizaci odkazu české reformace.
W-Arlet
Občanské sdružení, jehož hlavní náplní je pořádání kulturně-historických akcí Okno do středověku, organizace městkých a obecních slavností, práce s dětmi a postiženou mládeží.
Ústav pro soudobé dějiny AV
Aktuální informace, knihovna, archiv a Časopis Soudobé dějiny, publikace, granty, výroční zpráva, interní semináře, vnější vztahy a Eustory, historie ústavu, vědecká rada, organizační struktura a pracovníci.

Tato kategorie v jiných jazycích: 11

[Pilot_Mozilla]
Poslední změna:
listopad 13, 2015 at 5:31:42 UTC
Společnost
Sporty
All Languages
Kultura
Obchod a služby
Počítače
Hry
Zdraví
Domov
Zpravodajství
Volný čas
Reference
Státy a regiony
Věda
Internetové obchody