V této kategorii najdete stránky archivů a dalších institucí, které nabízejí zdroje a prameny pro pátrání v genealogii.
Archiv hl.m. Prahy
Shromažďuje a uchovává historické dokumenty, které podávají svědectví o minulosti naší metropole. Podatelna, databáze a dokumenty matriky.
Archivnictví a spisová služba
Základní informace a seznam veřejných archivů, báze dat s evidencí všech archivních fondů a sbírek uložených v archivech ČR, přehled publikací Odboru archivní správy a spisové služby s kontakty pro možnost nákupu.
SOA Litoměřice
Archív západních a severozápadních Čech. Aktuality, kontakty, pobočky, soupis fondů a publikace.
SOA Plzeň
Stránky Státního oblastního archivu. Základní informace o pobočkách, kontakty a archívní fondy.
SOA Praha
Obecné informace por návštěvníky, služby archivu, řády, vydavatelská činnost a fotogalerie.
SOkA Beroun
Stránky Státního okresního archivu. Badatelský řád, kronika, pracovníci, přehled fondů.
SOkA Hradec Králové
Základní informace o archivu, historie, objednávka badatelny a kontakty.
SOkA Pardubice
Základní charakteristika instituce, informace o službách, fondech, výstavách a publikacích.
SOkA Trutnov
Informace o archivu, jeho historie, pracovníci a odkazy.
Česká národní genografická databáze
Volně přístupná genografické databáze s možností hledání a kontaktování neznámé geneticky příbuzné osoby.

Tato kategorie v jiných jazycích: 4

[Chess Mozilla]
Poslední změna:
prosinec 12, 2014 at 14:12:50 UTC
Společnost
Sporty
All Languages
Kultura
Obchod a služby
Počítače
Hry
Zdraví
Domov
Zpravodajství
Volný čas
Reference
Státy a regiony
Věda
Internetové obchody