Kategorie shromažduje odkazy na odborná periodika (ať už tištěná nebo elektronická), které se nějak zabývají tématem filosofie či tématy podobnými.
Aither-Journal
Odborný online časopis věnovaný starší řecké a latinské filosofii (tj. antické, středověké a raně novověké). Vychází 2x ročně. Plné texty všech čísel jsou k dispozici zdarma.
E-logos
Magazín Katedry filosofie VŠE v Praze. Filosofie vědy a jazyka, epistemologie, ekonomická filosofie, etika. Časopis Česká mysl 1900 – 1907. Archív článků dílem ve formátu PDF.
Filosofický časopis
Vědecká revue otevřená pluralitě filosofických názorů. Informace, obsahy jednotlivých čísel a anotace vybraných článků tištěného periodika.
Pro-fil
Webový magazín. Archív textů k nejrůznějším tématům.

Tato kategorie v jiných jazycích: 10

[Questioning Mozilla]
Poslední změna:
listopad 19, 2015 at 11:54:07 UTC
Společnost
Sporty
All Languages
Kultura
Obchod a služby
Počítače
Hry
Zdraví
Domov
Zpravodajství
Volný čas
Reference
Státy a regiony
Věda
Internetové obchody