Stránky pouze pod Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně.
Univerzita Tomᚥ Bati ve Zl
O univerzit?, ?len?nnformace o studiu, studentsk ivot. Fakulta technologickᬠmanagementu a ekonomiky, multimediᬮkomunikac
Fakulta managementu a ekonomiky UTB
Studium ekonomiky, managementu, ?etnictvr?myslov騯 inenrstv
Fakulta multimediᬮkomunikacB
Studium vtvarnch a marketingovch obor? v bakalῳk魠i magistersk魠stupni. Obory jako grafick ?i pr?myslov design, design obuvy a od?v?, marketing, reklama, public relations, sociᬮmunikace.
Fakulta technologick᠕TB
Studium inenrsk頩nformatiky, chemie a technologie materiᬿ a potravin.
Koleje a menza UTB
Informace o monostech studentsk騯 ubytovᮭ, p?ihlaovacst魠a informace o menze.
Komunika?nentura FMK
Informa?nb o celostᴮi regionᬮstudentskch projektech. Podrobn頰opisy projekt?, novinky, fotky, pozv᮫y na akce a monitoring m餩
Univerzitnstitut UTB
?innost UNI je orientovᮡ do oblasti vzd?lᶡnoblasti v?dy a aplikovan騯 vzkumu. Centrum humantitnstudistav jazyk?, pedagogickch v?d, zdravotnickch studinova?nntrum.
Z᪥mci o studium FMK UTB
Dalformace pro z᪥mce o studium marketingu, public relations, ekonomie, reklamy, designu, fotografie na fakult? multimediᬮkomunikac
ڳt?ednihovna UTB
Ve?ejn? p?pnᠫnihovna. Sv頳luby poskytuje zejm鮡 pedagog?m a student?m UTB, ale i odborn頶e?ejnosti.
[Graduate_Mozilla]
Poslední změna:
leden 2, 2007 at 19:34:47 UTC
Reference
Státy a regiony
Věda
Internetové obchody
Společnost
Sporty
All Languages
Kultura
Obchod a služby
Počítače
Hry
Zdraví
Domov
Zpravodajství
Volný čas