Byla založena jako Vysoká škola chemická v Pardubicích vládním nařízením č. 81/1950 Sb., v roce 1953 přetransformována na Vysokou školu chemicko-technologickou v Pardubicích. Vznikem nových fakult se po roce 1990 struktura školy změnila. Z jednofakultní školy chemického zaměření se stala instituce poskytující vysokoškolské vzdělání univerzitního typu. Od roku 1994 nese současný název Univerzita Pardubice. Univerzita Pardubice je jednou z 24 veřejných vysokých škol ČR založených ze zákona. Je jedinou vysokoškolskou institucí univerzitního typu v Pardubickém kraji. Její vzdělávací, vědecká, výzkumná, vývojová a další činnost vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a je rozvíjena směrem k Evropskému vysokoškolskému vzdělávacímu prostoru (EHEA) a Evropskému výzkumnému prostoru (ERA).

Další informace: 1

Student - Brána
Studentský portál zahrnující články a příspěvky studentů Pardubické univerzity.
Univerzita Pardubice
Fakulty a ústavy, knihovna, informace pro uchazeče, studenti a zaměstnanci.
[Mozilla Einstein]
Poslední změna:
červen 21, 2007 at 8:13:55 UTC
Reference
Státy a regiony
Věda
Internetové obchody
Společnost
Sporty
All Languages
Kultura
Obchod a služby
Počítače
Hry
Zdraví
Domov
Zpravodajství
Volný čas