Stránky a podstránky Univerzity Palackého v Olomouci.

Další informace: 1

Univerzita Palackého v Olomouci
Obsahuje obecné informace o škole, aktuality, přehled fakult, výzkum, zprávy pro studenty a absolventy.
Ateneo
Pěvecký sbor UP. Informace o sboru a akcích, přehled členů, repertoár a galerie.
Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty
Projekty, badatelé, publikace, pořádané akce a katalog knihovny.
Cyrilometodějská teologická fakulta
Zajišťuje studium v oboru teologie a křesťanské výchovy. Obsahuje informace pro studenty, harmonogramy a ediční činnost.
Fakulta tělesné kultury
Obsahuje dokumenty a normy, přehled akademických orgánů a kateder, aktuality a informace o studiu.
Filozofická fakulta
Obsahuje aktuality, informace o studiu, zprávy děkanátu a výsledky vědeckcých výzkumů.
Katedra informatiky UP
Přehled přijímacích zkoušek, informací pro studenty a zaměstnance, aktivity ve vědě a výzkumu.
Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci
Součást Informačního centra UP, které je odborným akademickým pracovištěm s celoškolskou působností. Přehled přírůstků, služeb a dokumentů.
Paidagogos
Recenzovaný internetový časopis pro pedagogiku a s ní související vědy.
Pedagogická fakulta
Informace vedení fakulty a studijního oddělení, věda a zahraničí, pedagogická praxe a spisovna.
Právnická fakulta
Historie a vedení fakulty, katedry a vedení, studijní obory, akreditace a právní klinika.
Pěstitelství na PF
Poznávačka z předmětu pěstitelství.
Přírodovědecká fakulta
Aktuality a zprávy vedení fakulty, vědecká rada a organizační struktura, mezinárodní spolupráce, dokumenty a databáze.
[Olomouc_Mozilla]
Poslední změna:
duben 3, 2015 at 16:05:10 UTC
Reference
Státy a regiony
Věda
Internetové obchody
Společnost
Sporty
All Languages
Kultura
Obchod a služby
Počítače
Hry
Zdraví
Domov
Zpravodajství
Volný čas