Stránky na geologické sekci Přírodovědecké fakulty UK.

Další informace: 1

Kurz mineralogie se zaměřením na gemologii
Náplň kurzu, harmonogram, náplň přednášek, učební texty, přihlášky, kontakty.
Laboratoře geologických ústavů
Přehled laboratoří a nabízených služeb, pokyny pro zadavatele, zadávací protokoly, ceník analytických prací, historie a současnost laboratoří a přehled pracovníků.
Mineralogické muzeum
Informace o muzeu, jeho účelu, službách a možnosti jeho návštěvy, historie a současnost muzea včetně přehledu osobností spojených s muzeem a fotografie vybraných minerálů.
Studium na geologické sekci Univerzity Karlovy
Informace o bakalářském, magisterském a doktorském studiu, informace o přijímacím řízení, možnosti uplatnění absoloventů a kontakty.
Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů
Výuka a stujní materiály, výzkum, významné události a akce a přehled pracovníků.
Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky
Informace pro zájemce o studium, přehled seminářů, vyučované předměty a studijní materiály.
Ústav petrologie a strukturní geologie
Výuka, semináře a studijní materiály, výzkum, fotogalerie a kontakty.
[Mozilla Letter K]
Poslední změna:
leden 16, 2012 at 8:22:54 UTC
Reference
Státy a regiony
Věda
Internetové obchody
Společnost
Sporty
All Languages
Kultura
Obchod a služby
Počítače
Hry
Zdraví
Domov
Zpravodajství
Volný čas