kategorie 2

Další informace: 1

Univerzita Karlova - Universitas Carolina - UK
Největší a nejstarší česká univerzita. Základní informace, fakulty, studium, vědecký výzkum a granty.
1. lékařská fakulta
Aktuality, orgány, studium, věda, zahraniční styky.
2. lékařská fakulta
Všeobecné informace, děkanát, ústavy a kliniky, studium, věda a výzkum.
3. lékařská fakulta
Aktuality, úřední deska, studijní záležitosti, organizační struktura, dokumenty, formuláře, semináře.
Adresář UK
Adresář pracovišť a zaměstnanců, informace o studentech.
Brána k informacím UK
Informační víceoborové zdroje, lékařské, společenskovědní, přírodovědní, sport/fitness, knihovny.
Evangelická teologická fakulta
Aktuality, adresář, přijímací řízení, katedry, úřední deska.
Fakulta humanitních studií
Základní informace, struktura, studium a odkazy.
Fakulta sociálních věd
O fakultě, úřední deska, zahraniční styky, knihovna, osobní stránky pedagogů, kontakty.
Fakulta tělesné výchovy a sportu
Obecné informace, orgány fakulty, studijní záležitosti, věda a výzkum, doktorské studium.
Farmaceutická fakulta
Základní informace, přijímací řízení, struktura, historie.
Husitská teologická fakulta
Základní informace, kontakty, studium, věda, výzkum, knihovna.
Informatická sekce MFF
Seznam kateder, dokumenty a studijní informace.
Katedra dějin a didaktiky dějepisu
O katedře, nabídka magisterského i doktorandského studia, informace pro učitele, kontakty.
Katolická teologická fakulta
Aktuální informace, historie, kontakty, orgány, katedry.
Knihovna katedry geofyziky MFF
O knihovně, otevírací doba. Možnost výběru časopisů, skript, diplomových prací, monografií.
KolejNet
Počítačová síť zbudovaná na vysokoškolské koleji 17. listopadu pro potřeby ubytovaných studentů.
Lékařská fakulta v Hradci Králové
Odborná příprava studentů pro získání znalostí, schopností a dovedností potřebných pro práci vzdělaného lékaře a vytvoření předpokladů pro další zvyšování kvalifikace.
Matematicko-fyzikální fakulta, matematická sekce
Informace o katedrách, dokumentech a informačních technologiích.
Matematickofyzikální fakulta
Fakulta, informační služby, studium, informace pro veřejnost, věda a výzkum, vnitřní záležitosti.
Pedagogická fakulta
Aktuality, úřední deska, adresář, informace pro studenty a uchazeče o studium.
Právnická fakulta
Informace o studiu, zahraniční programy, kontakty.
Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy
Zabývá se především dějinami UK, dějinami školství a vzdělanosti v českých zemích. Uchovává zejména archiválie vzniklé z činnosti UK.

Tato kategorie v jiných jazycích: 1

[Mozilla Letter K]
Poslední změna:
červenec 16, 2015 at 7:15:09 UTC
Reference
Státy a regiony
Věda
Internetové obchody
Společnost
Sporty
All Languages
Kultura
Obchod a služby
Počítače
Hry
Zdraví
Domov
Zpravodajství
Volný čas