Další informace: 1

Ostravská univerzita v Ostravě
Hlavní činnosti a součásti, fakulty, ústavy a orgány, informační zdroje, obecné informace, dokumenty a intranet.
Filozofická fakulta
Personální složení a orgány fakulty, hlavní činnosti a dokumenty, přijímací řízení, útvary, aktuality a celoživotní vzdělávání.
Pedagogická fakulta
Personální složení, orgány a hlavní činnosti fakulty, dokumenty, přijímací řízení, útvary, aktuality a katedry.
Přírodovědecká fakulta
Personální složení, orgány, hlavní činnosti fakulty, dokumenty, přijímací řízení, útvary, aktuality, Centrum celoživotního vzdělávání a katedry.
Rektorát Ostravské univerzity
Personální složení, služby, dokumenty, informační zdroje a obecné informace.
Univerzitní knihovna
Personální složení, informační zdroje, organizační struktura a služby, aktuality a dokumenty.
Zdravotně sociální fakulta
Personální složení, orgány, hlavní činnosti a dokumenty fakulty, přijímací řízení, útvary fakulty, aktuality a katedry.
Ústav pro regionální studia
Personální složení a charakteristika pracoviště, aktuality, vědeckovýzkumná a publikační činnost, spolupráce s vědeckými pracovišti, literární slovník severní Moravy a Slezska.
[Mozilla Graduate]
Poslední změna:
březen 4, 2014 at 8:35:05 UTC
Reference
Státy a regiony
Věda
Internetové obchody
Společnost
Sporty
All Languages
Kultura
Obchod a služby
Počítače
Hry
Zdraví
Domov
Zpravodajství
Volný čas