World Česky Reference Vzdělávání Vysoké školy a univerzity Janáčkova akademie múzických umění v Brně
1
Na počátku vývoje akademií byla platónská akademie, kterou založil kolem roku 387 př. Kr. Platón jako filozofickou školu. Tato akademie sehrála veledůležitou roli ve vývoji starověké filozofie a vědy a do značné míry určila identitu západní civilizace. V 15. a 16. století byly jako akademie v Evropě označovány mnohé vědecké společnosti a v 17. století se akademiemi stávají zejména ve Francii orgány vědeckého bádání. Od konce 18. století a ve století 19. jsou názvem akademie označovány také umělecké školy a umělecké instituce, které se staly centrem zkoumání a bádání v uměleckých oborech. Založení Janáčkovy akademie múzických umění v Brně bylo inspirováno osobností Leoše Janáčka - skladatele, který většinu svého plodného období prožil v Brně. Právě tento významný skladatel se kdysi pokoušel ustavit hudební akademii v metropoli Moravy. Jeho snažení bylo částečně naplněno založením varhanní školy, která se stala posléze odrazovým můstkem k ustavení konzervatoře v Brně. V předválečném období představovaly konzervatoře a mistrovské kurzy ty nejkvalitnější umělecké vzdělávací instituce. Až po roce 1945 byla ustavena první vysoká umělecká škola - Akademie múzických umění v Praze. Potřebu takovéto vzdělávací instituce shledalo i druhé nejvýznamnější kulturně-historické centrum České republiky - Brno. Janáčkova akademie múzických umění se sídlem v Brně byla tak založena 12. září 1947. Dnes studuje na dvou fakultách Janáčkovy akademie úhrnem více než 500 posluchačů, kteří se připravují na svou budoucí uměleckou profesi.
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Informace o historii, studiu, přijímacím řízení a aktuality.
[Mozilla Einstein]
Poslední změna:
leden 2, 2007 at 19:34:46 UTC
Reference
Státy a regiony
Věda
Internetové obchody
Společnost
Sporty
All Languages
Kultura
Obchod a služby
Počítače
Hry
Zdraví
Domov
Zpravodajství
Volný čas