Obsahuje odkazy na knihovny vysokých škol a univerzit.

Další informace: 1

Areálová knihovna FSI VUT v Brně
Katalog, české a zahraniční časopisy, databáze, elektronické knihy, seznam služeb, meziknihovní výpůjční služba, možnost zakoupení knih, doplňkové učební texty a fotogalerie.
Asociace knihoven vysokých škol České republiky
Informace o členech, jednáních výboru, aktivitách, odborných skupinách a odkazy na webové stránky knihoven členů.
Knihovna společenských věd T.G. Masaryka v Jinonicích
Aktuality, otevírací doba, katalog, VŠ kvalifikační a závěrečné práce, periodika, elektronické zdroje UK, návrh na doplnění knižního fondu a meziknihovní výpůjční služby.
Knihovna univerzity Pardubice
Historie, katalog, služby, elektronické informační zdroje a informační vzdělávání.
Knihovní služby Informačního systému Univerzity Karlovy
Provádí a umožňuje vyhledání a nalezení dokumentů na UK.
Právnická fakulta UK - knihovna
Informace a katalog, časopisy, databáze, kvalifikační práce, služby a ceník, speciální služby, publikační činnost a příručky.
Středisko vědeckých informací (SVI)
Centrální vědecko-informační pracoviště obsluhující elektronické fakultní informační zdroje a koordinující spolupráci knihoven, komunikaci a reprezentaci knihoven navenek.
VŠFS: Centrum knihovnických služeb
Odborná vysokoškolská knihovna a online katalog v oborech ekonomie, právo a společenské vědy.
Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy
Zabývá se především dějinami UK, dějinami školství a vzdělanosti v českých zemích. Uchovává zejména archiválie vzniklé z činnosti UK.
Ústřední knihovna Filozoficko-přírodovědecké fakulty
Informace pro studenty a zaměstnance, přehled diplomek a projekt Memoria.
Ústřední knihovna Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
Obsahuje přehled služeb, fondů, akademických prací a zdrojů.

Tato kategorie v jiných jazycích: 20

[Book Mozilla]
Poslední změna:
říjen 18, 2016 at 8:05:04 UTC
Reference
Státy a regiony
Věda
Internetové obchody
Společnost
Sporty
All Languages
Kultura
Obchod a služby
Počítače
Hry
Zdraví
Domov
Zpravodajství
Volný čas