World Česky Reference Knihovny Informační věda a knihovnictví
35
Obsahuje odkazy na vědecké informační zdroje a zdroje pro knihovnictví.

kategorie 1

Další informace: 1

AiP - Albertina icome Praha
Poskytuje přístup k informačním zdrojům jako jsou kolekce odborné a vědecké literatury, články z odborného tisku, odborné knihy, zpravodajské a obchodní informace, informace z oblasti duševního vlastnictví, faktografické informace a další zdroje.
Boldis.cz
Projekt na bibliografické citace dokumentů podle ISO 690 a ISO 690-2.
Cesnet: Knihovna List
Diskusní skupina knihoven a jejich automatizace.
DSpace CZ
Open source softwarový systém pro podporu digitálních knihoven určený především pro výzkumné instituce. Obsahuje dokumenty, soubory a FAQ.
Dublin Core - Czech
Obsahuje charakteristiku a soubor prvků DC, termíny metadat a historii iniciativy DC.
Ikaros
Elektronický časopis o informační společnosti.
Ikaros: Instrukce k citování literatury dostupné v prostředí WWW na vysokých školách v ČR
Analýza a hodnocení na základě standardu ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2. Bakalářská práce o citační etice, normách, instrukčních materiálech a přístupu různých českých VŠ.
Inflow.cz
Časopis studentů INSK FF MU Brno. Přináší odborné články zařazených do několika stálých rubrik, informuje formou krátkých zpráv o dění v oboru, aktuality, recenze, pozvánky na akce, reportáže či knižní novinky a přináší možnost si založit blog.
Informační web
Výukové prezentační stránky pro posluchače ÚISK FF UK.
INFORUM
Mezinárodní konference o profesionálních informačních zdrojích.
INSK 2004
Akce a dokumenty potřebné ke studiu na ÚISK FF Praha.
ISDP - Informační systém diplomových prací
Vyhledávání informací o zveřejněných bakalářských, diplomových, rigorózních a disertačních pracích.
JIB - Jednotná informační brána
Umožňuje uživatelům z jednoho místa jedním vyhledávacím rozhraním využívat různé české a zahraniční zdroje (katalogy knihoven, souborné katalogy, plnotextové databáze, atd). Portál zahrnuje všeobecné i oborové zdroje. [Vyžaduje registraci nebo povolenou IP adresu]
Katalogy a databáze Národní knihovny ČR
Online katalog NK ČR, ČNB, ANL, SLK, KKL, STT, ISN, SKC, SKCP, AUT, ADR, NAK, KTD, TDKIV, KZK a KSL.
KDb.cz - Knižní databáze
Uživatelsky tvořená databáze, kde získáte informace o knihách, spisovatelích, knihkupectvích, knihovnách, nakladatelství či antikvariátech.
Lucie Šmídová: Informační studia a knihovnictví, IV. ročník
Pracovní stránka s referáty z průběhu studia.
MU Brno: Kabinet informačních studií a knihovnictví
Členové kabinetu, studenti oboru a organizace studia, rozvrh, výzkumná činnost, zkoušky a písemné práce, předměty, materiály ke stažení, diplomové práce, fotogalerie a e-zin Namíček.
MultiData
Poskytuje komplexní nabídku produktů a služeb pro knihovny. jako jsou Aleph, SFX, MetaLib, DigiTool, Verde, Primo, TinWeb a MarcMan.
Nová média 2007
Blog jako prostředek komunikace v nových médiích.
Oborová brána Knihovnictví a informační věda (KIV)
Určena pro informační potřeby knihovníků a informačních pracovníků, umožňuje vyhledávání informací z oborových databází a z významných oborových portálů a vede k vybraným dokumentům zveřejněným na WWW a katalogizovaným v databázi Knihovny knihovnické literatury (KKL).
Onelog
Zajišťuje přístup k elektronickým on-line zdrojům pro studenty a zaměstnance UK.
Projekt Bibliografické citace
Nabízí informace o správném citování dokumentů, výukové animace, diskuzní fórum a nástroj na generování citací dle norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2.
Rozvoj otevřených archivů elektronických tisků a alternativních bibliografických služeb v oboru informační věda
Eva Bratková popisuje, porovnává a vyhodnocuje hlavní rysy tří mezinárodních archivů elektronických tisků (@rchiveSIC, DLIST a E-LIS). [PDF]
SFX
Zajišťuje pro studenty a zaměstnance Univerzity Karlovy služby propojení na plné texty dokumentů z bibliografických, indexových, abstraktových databází a z vyhledávacích služeb a propojení na další relevantní on-line služby.
Skolková Linda
Osobní stránka s vybranými oborovými pracemi, fotogalerií a personální bibliografií.
Virtuální Inovační Park
Mapuje dopady informačních a komunikačních technologií na ekonomiku a společnost.
Vyhledávač CKIS
Prohledává texty elektronických článků a knih, bibliografické databáze, fakultní knihovny a knihovny UK.
WEB 2.0 - charakteristiky a služby
On-line verze diplomové práce Adama Zbiejczuka.
Wikipedie: Portál:Informační věda a knihovnictví
Rozcestník a informační brána k existujícím oborově relevantním obsahům české Wikipedie.
Ústav informačních studií a knihovnictví (ÚISK)
Informace o přijímacím řízení, studiu a obsazení ústavu, projekty a zahraniční spolupráce, semináře, materiály k přednáškám, Jinonické informační pondělky a studia nových médií.
Ústřední knihovna Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava: Jak zpracovávat bibliografické citace
Jak pracovat s informacemi a jak zpracovávat bibliografické citace podle norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2.
Ústřední knihovna Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava: Základy práce s informacemi
Obecné základy práce s informacemi a třídění informačních zdrojů, vydavatelská úprava dokumentů, popis dokumentů, knihy, systém ISBN, periodika, zdroje časopiseckých informací, dokumenty průmyslově právní ochrany a normy, šedá, firemní a legislativní literatura.
Česká informační společnost (ČIS)
Sdružení občanů z oborů zabývajících se vyhledáváním, uchováváním a zpřístupňováním informací odborného charakteru.
Ikaros.cz: Vybrané aplikace metadatového formátu Dublin Core
Článek Veroniky Synkové zahrnuje základní prvky s kvalifikátory a schématy zápisu, formát AGLS, popisné jednotky a metadatové záznamy, EDNA a vyhledávání. (January 01, 2008)
Vyhledávání v Internetu a Dublin Core
Článek M. Bartoška o historii, standardech, kvalifikaci prvků a dalším vývoji Dublinského jádra. (January 01, 1999)

Tato kategorie v jiných jazycích: 7

[Questioning Mozilla]
Poslední změna:
leden 5, 2017 at 18:54:05 UTC
Reference
Státy a regiony
Věda
Internetové obchody
Společnost
Sporty
All Languages
Kultura
Obchod a služby
Počítače
Hry
Zdraví
Domov
Zpravodajství
Volný čas