Označuje soubory služeb, které se zabývají získáváním, správou a zpřístupňováním digitálního obsahu.
Chrudimsko digitálně
Obsahuje plné texty všech CD obsahující regionální monografie zpracované v projektu.
Digitální knihovna
Výběry s odkazy na webovské plnotextové dokumenty z oboru Informační věda.
Digitální knihovna dokumentů digitalizovaných na objednávku (EOD) Vědecké knihovny v Olomouci
Volný přístup k digitalizovanému obsahu 87 dokumentů. Digitalizované dokumenty pochází z časového rozmezí 16. až 19. století.
Digitální knihovna map: Vědecké knihovny v Olomouci
Obsahuje volný přístup k digitalizovanému obsahu 558 mapových listů. Digitalizované dokumenty pochází z časového rozmezí 17. až 19. století.
Digitální knihovna Univerzity Pardubice
Najdete zde především vybrané publikace vydané UPa, vybranou publikační činnost akademických pracovníků, bibliografické záznamy závěrečných prací z let 1992–2007 a plné texty závěrečných prací obhájených po roce 2008.
Digitální repozitář: Národní úložiště šedé literatury
Možnost vyhledávání ve VŠ pracích, preprintech, zprávách a konferenčních materiálech.
Digitálním repozitář Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
Slouží univerzitě k elektronickému ukládání dokumentů a je využíván jako úložiště bibliografických záznamů VŠ kvalifikačních prací, článků z řad Sborníku vědeckých prací VŠB–TUO a záznamů publikační činnosti akademických pracovníků v časopisech.
DSpace na AMU
Institucionální repozitář Akademie múzických umění v Praze. Umožňuje ukládat a sdílet digitalizované texty a jiné objekty v prostředí strukturovaném do komunit, odpovídajících organizační struktuře školy a kolekcí, odpovídajících typům ukládaných prací.
DSpace UTB
Digitální knihovna vysokoškolských kvalifikačních prací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Určena k ukládání a zpřístupňování bakalářských, diplomových a disertačních prací. Obsahuje záznamy, plné texty a posudky prací od roku 2006.
Kramerius
Aplikace pro zpřístupnění digitalizovaných dokumentů (periodik, monografií) Národní knihovny České republiky.
Manuscriptorium
Virtuální badatelské prostředí pro oblast historických fondů.
Národní ústav lidové kultury: Elektronická knihovna
Obsahuje skenovaný oborový periodický i neperiodický tisk, edici historických pramenů a písňové sbírky.
WebArchiv
Digitální archiv českých webových zdrojů, které jsou zde shromažďovány za účelem jejich dlouhodobého uchování.
Wikipedie: Digitální repozitář
Konceptuální model OAIS, audit a sebehodnocení, používané technologie, česká praxe, podrobnější popis a související články.
Zlatý fond českého ekonomického myšlení
Jsou zde zpřístupněna díla mající vztah k historickému vývoji českého ekonomického myšlení.
Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.: Digitalizovaný archiv časopisů
Umožňuje interaktivní listování ve vybraných časopisech.
Špalíček - Projekt digitální knihovny kramářských tisků KNM
Příspěvek Mgr. Ivy Bydžovské ve druhém čísle časopisu Knihovna Plus. (January 01, 2010)

Tato kategorie v jiných jazycích: 11

[Directory Mozilla]
Poslední změna:
červen 12, 2016 at 5:55:50 UTC
Reference
Státy a regiony
Věda
Internetové obchody
Společnost
Sporty
All Languages
Kultura
Obchod a služby
Počítače
Hry
Zdraví
Domov
Zpravodajství
Volný čas