Stránky zaměřené na archívní spoelčnosti a archívy.

Další informace: 1

Národní archiv ČR (NA)
Archivní legislativa, poslání a právní postavení, využívání a výběr archiválií, skartace dokumentů, výroční zprávy a adresáře, fondy a pomůcky.
Archiv hl.m. Prahy
Shromažďuje a uchovává historické dokumenty, které podávají svědectví o minulosti naší metropole. Podatelna, databáze a dokumenty matriky.
Archiv města Brna
Badatelna, soupis fondů, publikace, zaměstnanci a fotoalbum.
Digitální archív SOA v Třeboni
Digitální archiv je systém sloužící ke zpřístupnění digitalizovaných materiálů badatelům.
MV ČR: Archivnictví
Přehled archívních sbírek a fondů v ČR.
SOA Litoměřice
Archív západních a severozápadních Čech. Aktuality, kontakty, pobočky, soupis fondů a publikace.
SOA Plzeň
Základní informace o pobočkách, kontakty a archívní fondy.
SOA Praha
Obecné informace por návštěvníky, služby archivu, řády, vydavatelská činnost a fotogalerie.
SOkA Beroun
Stránky Státního okresního archivu. Badatelský řád, kronika, pracovníci, přehled fondů.
SOkA Hradec Králové
Základní informace o archivu, historie, objednávka badatelny a kontakty.
SOkA Pardubice
Základní charakteristika instituce, informace o službách, fondech, výstavách a publikacích.
SOkA Prostějov
Historie a současnost archivu, služby veřejnosti, přehled fondů a publikací, odkazy.
SOkA Trutnov
Informace o archivu, jeho historie, pracovníci a odkazy.
Východočeské archivy
Úřední deska, spojení a úřední hodiny archivů, vzorový badatelský řád, zpráva o činnosti, předarchivní péče, sborníky, informace pro studenty, moderní spisová a archivní služba v praxi a VPN.
Česká archivní společnost (ČAS)
Dobrovolné sdružení příznivců a sympatizantů z řad odborné i laické veřejnosti. Adresář českých i zahraničních archivů.

Tato kategorie v jiných jazycích: 16

[Crossroads Mozilla]
Poslední změna:
prosinec 12, 2014 at 14:12:50 UTC
Reference
Státy a regiony
Věda
Internetové obchody
Společnost
Sporty
All Languages
Kultura
Obchod a služby
Počítače
Hry
Zdraví
Domov
Zpravodajství
Volný čas