kategorie 1

Další informace: 1

ACADEMIA - nakladatelství Akademie věd ČR
Původní vědecké monografie, práce českých vědců, díla klasiků vědy, překlady zahraničních autorů, populárně naučná literatura, literatura faktu, encyklopedie, slovníky, jazykové učebnice, přiručky a vysokoškolské učebnice, vědecké časopisy.
AGAVE
Historické romány, detektivky, knihy pro děti, slovníky, knihy zaměřené na historii moravskoslezského regionu.
Akropolis
Odborná a populárně naučná díla z různých oblastí, zejména z historie, architektury a výtvarného umění, práce domácích i zahraničních autorů krásné literatury, včetně poezie a tvorby pro děti, a rovněž bibliofilie.
Albatros
Webové stránky českého nakladatelství. Možnost koupě knih i online. Knihy pro děti i dospělé.
Aleš Skřivan ml.
Nakladatelství historické literatury a Historického obzoru.
Alter
Pedagogické nakladatelství: učebnice a učební pomůcky pro základní školy.
Alternativa
Alternativní medicína (především homeopatie), psychologie, filosofie, esoterika, historie, astrologie, knihy osobního růstu jedince.
Anagram
Převážně dětské knihy, které jsou určeny všem kategoriím mladých čtenářů i dospělým, obrazové a sportovní publikace pro milovníky přírody, odborné tituly.
ArchArt
Nakladatelství zabývající se vydáváním obrazových a místopisných publikací, pohlednic a blahopřání, leporel, výchovné logopedie a problematiky přípravy dětí na čtení.
ARSCI
Původní česká próza a poezie, literatura dětská a odborná (věda, umění, sport). Vlastní DTP zpracování publikací a merkantilních tiskovin.
Atlantis
Původní česká tvorba, romány, poezie, dramatické texty, eseje, paměti a literárněvědné studie, památky starší české literatury, překlady děl francouzských autorů.
Audiostory
Produkce českého i zahraničního mluveného slova k poslechu.
Axióma
Leporela a knihy pro začínající čtenáře, pro děti, poznávácí tituly určené pro volný čas.
BBArt
Thrillery, detektivky, romány pro ženy, historie, biografie, dětské knihy, poezie, nástěnné a stolní kalendáře.
BEN
Technická literatura, software a počítače, elektrotechnika a ostatní technické obory.
Bilance
Účetní a daňová literatura.
Bonaventura
Bibliofilie, grafické listy.
Buk
Fotografické publikace, kalendáře a literatura z oblasti Jizerských hor a Krkonoš.
C. H. Beck
Právnická a ekonomická literatura, odborné časopisy a elektronické publikace. Komentáře právních předpisů, učebnice pro studenty právnických a eknomických fakult.
Canopus
Dílo Květoslava Minaříka, předního českého mystika 20. století, díla dalších autorů duchovních spisů.
CARPE DIEM
Beletrie, knihy pro děti a mládež, knihy o hudbě a divadlu, zvukové nosiče.
CCB
Počítačové literatura a periodika (CAD, System, Office, Golf, Technika a trh).
CNC - Václav Horák
Cyklistické průvodce a mapy, lyžařské mapy, pragensie, poezie.
Computer Press
Počítačová a ekonomická literatura.
Country Home
Hudební publikace a učebnice se zaměřením na country, bluegrass a old-time.
CREW
Zahraniční komiksy pro mládež a dospělé.
Cykloknihy
Vydavatelství cyklistické literatury.
DharmaGaia
Buddhismus, mimoevropská orientální a alternativní kultura, filosofie, psychologie, nová věda.
Didaktis
Naučná a pedagogická literatura pro děti mateřských škol, žáky základních škol a studenty středních a jazykových škol.
Dokořán
Populárně naučná a odborná literatura s výběrovými přesahy do beletrie a poezie.
Domino
Překladová literatura, biografie, vzpomínky, detektivky, thrillery, špionážní romány, knihy pro ženy.
Dona
Literatura pro volný čas - gastronomie, kynologie a přírodní vědy. Publikace o chovu papoušků, příručky o zahradě, léčitelství.
Doplněk
Společenskovědní literatura a právnické učebnice, umělecká literatura, oddechová četba a brunensie.
dybbuk
Beletrie, poezie, filozofie a mystika.
Editio Bärenreiter Praha
Hudebniny a knihy o hudbě. Pedagog. literatura všech stupňů, česká soudobá a historická hudba, čeští klasikové, muzikologie.
Egmont
Dětská literatura, knihy a časopisy.
Ekopress
Vysokoškolské učebnice, praktické příručky a skripta z oblasti ekonomie, informatiky a jazyků.
Eminent
Beletrie, hobby, kuchařky, memoáry, literatura faktu, sport a zdraví.
Faun
Literatuea faktu, tituly o vztazích muže a ženy a lidském sebepoznávání.
Fortuna
Učebnice pro základní a střední školy, jazykové učebnice, slovníky a odborné publikace.
Fragment
Původních i převzatá díla v oblasti populárně naučné literatury, knih pro děti a mládež, leporel pro nejmenší, učebnic pro ZŠ a SŠ, slovníků a CD-ROMů pro děti.
Fraus
Učebnice a učební materiály pro výuku cizích jazyků, hlavně němčiny, angličtiny, španělštiny, ruštiny, italšity a francouzštiny, odborné překladové dvojjazyčné slovníky, literatura pro volný čas z oblasti letectví, rybářství a přírody.
G plus G
Non-fiction, beletrie, knihy pro děti, aktuální společenské problémy.
Grada Publishing, a.s.
Nakladatelství s univerzálním zaměřením.
Granit
Původní i překladová populárně naučná literatura a beletrie, literatura pro volný čas a pro mládež.
H&H Vyšehradská
Humantitní obory, medicína, filosofie, historiografie, literární vědy, muzikologie, lingvistika.
Hejkal
Česká i překladová beletrie. Specializace na dosud česky nevydaná díla Miky Waltariho.
Hitbox 486
Převážně hudební publikace bez žánrové specializace.
Horus
Hermetická a magická literatura, alchymie a okultní vědy, etnologie, kulturní antropologie a mytologie.
Idea Servis
Beletrie, učebnice pro střední školy se zaměřením na cestovní ruch, výtvarným zaměřením. Část produkce pro obor cukrář a SPŠ ektrotechnické.
J&M
Odborné jazykové učebnice a příručky, cizojazyčné čtení pro mládež, učebnice technického zaměření, regionální literatura.
Jalna
Periodika a odborné publikace (medicína, architektura, památky).
Ježek
Odborná literatura z oblasti filosofie, etiky, teologie, literární historie, pedagogiky, psychologie a psychiatrie, tvorby pro děti a poezie.
Jitro
Beletrie a společenské vědy.
Jota
Překlady děl z angličtiny, francouzštiny, ruštiny i němčiny. Průvodce nakladatelství Rough.
Karmelitánské nakladatelství
Křesťanská literatura, teologie, próza, duchovní četba, lit. faktu, poezie, dárkové publikace, audionosiče, plakáty, pohlednice.
Karolinum
Učební texty, vědecké publikace, sborníky vědeckých prací, slovníky a vědecké časopisy.
Kartografie Praha
Mapy, atlasy, průvodce, lexikony, nástěnné mapy, školní atlasy.
Klett nakladatelstvi, s.r.o.
Prodej literatury - jazykové učebnice a učební pomůcky pro studenty každého věku a všech úrovní.
Klouda Pavel
Učebnice, skripta, příručky a odborné publikace pro střední a vyšší školy, převážně z oboru chemie a výpočetní technika.
Knihovna Jana Drdy
Poezie a próza regionálních autorů, básnické sbírky současných českých autorů.
Kopp
Odborná technická literatura a učebnice (počítače, elektrotechnika, auto-moto, sport), jazykové publikace a knihy o ekologii.
Krystal OP
Teologická literatura, klasická díla teologie a duchovního života, český překlad Jeruzalémské bible, filosofie a dominikánské publikace. Časopis Amen.
Labrix
Psychologie, buddhismus, astrologie, totemismus, esoterika.
Lege Artis
Vydavatelství zaměřené na DTP a výrobu knih, časopisů a tiskovin a nakladatelství nekomerčních projektů.
Leges
Nakladatelství právnické a ekonomické literatury. Vydávání učebnic, komentářů a příruček.
Libri
Původní česká encyklopedická literatura z oboru společenských věd, biografické slovníky, slovníky spisovatelů, encyklopedie stavebních památek, historické a geografické, urbanistické, dějin umění, společenských věd a mytologií, populárněnaučné Dějiny českých zemí, odborné historické publikace.
Littera Kovařík
Slovníky, technické a obrazové publikace.
Macmillan Education
Učebnice angličtiny. Knihy a cvičné testy sloužící jako příprava ke zkouškám, výkladový slovník a metodika pro učitele.
Malvern
Krásná literatura menšinových žánrů, filosofie, mystika, alchymie a dějiny vědy.
Maťa
Kvalitní literatura s významným podílem rockové a alternativní scény.
Meander
Tvorba pro děti a mládež, leporela, výtvarně netradičně pojaté ilustrované knihy současných českých autorů píšících pro děti, také v cizojazyčných verzích, zejm. anglicky, německy, španělsky a italsky.
Memoria
Výhradně publikace s historickou tematikou z dějin města Olomouce a jeho okolí.
Milpo
Vydává edice Knihy o Praze, Knihy o českých a moravských městech a Z historie průmyslu.
Mirago
Vydává učebnice k maturitě, průvodce i účetní a zdravotnickou literaturu.
Mladá fronta
Zejména překladová beletrie, populárně naučná literatura, literatura faktu a poezie.
Montanex a.s.
Ekonomická, podnikatelská, technická a právní literatura.
Motto
Romány, napětí, populární psychologie, rádce.
MS LINE s.r.o.
Produkce katalogů, bulletinů a časopisů na podporu obranného a leteckého průmyslu v tuzemsku i zahraničí a na zkvalitnění komunikace mezi veřejnou a státní správou a obranným průmyslem ČR.
NADATUR
Nakladatelství dopravy a turistiky.
Nakladatelství Avatar
Aktuální nabídka, přednášky, profil nakladatelství, výběr autorů.
Nakladatelství Forum s.r.o.
Odborné multimediální publikace pro manažery včetně témat softwarových aplikací, nebo pořádání seminářů.
Nakladatelství Leda
Jazykové slovníky a učebnice, encyklopedie a software pro výuku jazyků.
Nakladatelství Radek Veselý
Literatura pro studenty středních a vysokých škol.
Nakladatelství Vašut
Přehled právě vyšlých knih, příručky a odborná literatura.
Návrat domů
České nakladatelství vydávající křesťanskou literaturu.
One Woman Press
Literatura psaná ženami, specializace na feminismus, gender, homosexualitu a zdraví žen.
Parta
Učebnice pro pomocnné a zvláštní školy a odborná učiliště.
Paseka
Beletrie, uměnovědná, filosofická a dějepisná literatura, původní i překladová próza se zaměřením na dílo Josefa Váchala, mystiku a hermetismus.
Periplum
Odborná (historická, filosofická, literárněvědná) a krásná (česká i světová poezie a próza) literatura.
Petrov
Původní česká poezie, próza a eseje současných autorů.
Plot
Vzdělávací a osvětová kynologická literatura, monografie psích plemen, humoristická a zábavná literatura, české i zahraniční kuchařky, pohádky.
Polygon
Právní publikace.
Pragma
Duchovní literatura, východní filosofie a myšlení, New Age, alternativí medicína a léčitelství, zdravý životní styl, obchodní a motivační literatura pro podnikatele a manažery, původní česká próza, dílo Charlese Bukowského.
Prostor
Přehled knižní produkce, propojení s internetovým obchodem, kontakty a informace.
Radioservis
Časopis Týdeník Rozhlas, zvukové nosiče s hudbou a mluveným slovem.
Radix
Odborná, populárně naučná a zájmová literatura.
Rady jak vydat knihu
Pomoc a souhrnné informace pro začínající autory a nakladatele.
Rubico
Učebnice pro střední a vysoké školy, literatura pro sběratele a starožitníky, populárně odborné publikace českých autorů.
Ryšavý Šimon
Publikace o brněnských umělcích, miniatury českých a světových autorů, naučná literatura, jazykovědná literatura (tzv. zrcadlové texty).
Sagit
Ekonomická a právní literatura.
Samuel
Neperiodické publikace s biblickými tématy.
Scriptorium
Spolek pro nekomerční vydávání odborné literatury.
Septima, s.r.o.
Polygrafický provoz a tisk učebnic a pracovních sešitů pro potřeby speciálních škol a odborné příručky pro speciální pedagogy a rodiče.
SHOCart, s.r.o.
Tvorba, vydavatelská a nakladatelská činnost v oboru užité kartografie, reklamní grafiky, výroby propagačních a jiných tiskovin.
Signeta
Vydavatelství literatury národnostních a etnických menšin, knih o Romech i pro Romy a vědecké literaturu v češtině a angličtině.
Slovart
Ilustrované populárně naučné knihy pro děti a dospělé, uměleckonaučné, obrazové a encyklopedické publikace.
Sobotáles
Vydavatelství knih, učebnic a slovníků technického a odborného zaměření.
Spiral Energy
Esoterická a duchovní literatura, především z oblasti tarotu a magie.
SPN - pedagogické nakladatelství
Učebnice pro ZŠ, SŠ a gymnázia, SOU a jazykové školy.
Start
Tvorba autorů z oblasti alternativní medicíny, klasické medicíny, zdravé výživy, ale i poučení a zábavy.
Studio Press
Vydává kalendáře, knihy pro děti a ilustrované kalendáře.
Svatošovo nakladatelství
Vydávání uměleckých publikací, pragensií, kalendářů a novoročních přání.
Temple
Bojová umění a související oblasti.
Titanic
Pozůstalost A. V. Friče, vlastivědné a fotografické publikace.
Tobiáš
Učebnice a pomůcky pro děti se specifickými poruchami učení, pro základní a střední školy.
Torst
Poezie, próza, vzpomínky, výtvarné monografie pro náročné čtenáře.
Trigon
Esoterická a hermetická literatura, beletrie, bibliofilie.
Triton
Vydavatelství odborné literatury z mnoha oborů lékařství, sci-fi i filozofie.
Verlag Dashöfer
Právnická, manažerská, daňová, účetní a technická literatura.
Vodnář
Nabídky a připravované knihy z astrologie, esoteriky a magie.
Volvox Globator
Vydavatelství a nakladatelství děl překladové krásné literatury a naučných a vzdělávacích publikací.
Vutium
Vysokošloské nakladatelství VUT. Publikace a vědecké spisy.
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
On-line knihkupectví, nabídka knih, vydavatelství a distribuce. Aktuality a recenze, kontaktní informace.
Vyšehrad
Vydavatelství křesťansky orientovaných knih a beletrie.
Větrné mlýny
Divadelní hry českých i zahraničních autorů.
Česká biblická společnost
Bible nebo jejich části v různých jazycích a edicích, pomůcky ke studiu Bible, publikace s biblickým obsahem pro děti.

Tato kategorie v jiných jazycích: 20

[Czech Mozilla]
Poslední změna:
leden 26, 2017 at 21:54:11 UTC
Obchod a služby
Počítače
Hry
Zdraví
Domov
Zpravodajství
Volný čas
Reference
Státy a regiony
Věda
Internetové obchody
Společnost
Sporty
All Languages
Kultura